Wiadomości

  • 17 czerwca 2021
  • 18 czerwca 2021
  • wyświetleń: 3033

Źle zaparkowane auta przy Giełdzie Kwiatowej powodują zagrożenie

Radni PiS chcą przebudowy ul. Sadowej wraz z budową chodników dla pieszych, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców okolic Śląskiej Giełdy Kwiatowej. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi tam przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów odpowiada, że w pierwszej kolejności policja powinna zająć się kierowcami, którzy łamią przepisy. Ma też zostać wprowadzone m.in. czytelniejsze oznakowanie dojazdu do miejsc parkingowych.

Ulica Sadowa przy Giełdzie Kwiatowej w Tychach - 16.06.2021 · fot. Tomasz Gonsior / tychy.info


Radni wskazują, że mieszkańcy rejonu Śląskiej Giełdy Kwiatowej - ulic Sadowej, Kasztanowej i Akacjowej - uskarżają się na utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu, w związku z działalnością handlową na giełdzie. Wskazują, że warunki w jakich żyją, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Tyszanie przekazali pismo do Rady Miasta.

Do problemu odniósł się dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Artur Kruczek:

- Temat związany z utrudnieniami w ruchu w tym rejonie jest mi znany. Kwestia wynikających ograniczeń związanych z nieprawidłowym postojem na ul. Sadowej była już wielokrotnie podejmowana w trakcie wewnętrznych spotkań, w tym na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Po przeprowadzonym spotkaniu zarząd wystosował pismo do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie Śląskiej Giełdy Kwiatowej z wnioskiem o zdyscyplinowanie osób prowadzących tam działalność i rozwiązanie problemu powodującego utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu zarówno mieszkańców oraz okolicznych przedsiębiorstw - tłumaczy dyrektor MZUiM.- W chwili obecnej podmiot złożył do uzgodnienia projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający m. in. czytelniejsze oznakowanie dojazdu do istniejących miejsc postojowych dla klientów oraz handlowców. Ponadto, zwracam uwagę, że na ul. Sadowej wprowadzono oznakowanie D-40 „strefa zamieszkania", które uprawnia kierowców do postoju tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych - podkreśla Artur Kruczek.

- Jednocześnie, w celu wyeliminowania nieprawidłowego postoju, dodatkowo obowiązuje oznakowanie B-36 - „zakaz zatrzymywania się". Przedmiotowe oznakowanie w sposób jednoznaczny określa miejsca w których postój jest zabroniony - dodaje.

- Nieprawidłowy postój samochodów wzdłuż ul. Sadowej jest więc kwestią wyłącznie egzekucji obowiązujących przepisów. Mając na uwadze powyższe zarząd po raz kolejny zwróci się do służb mundurowych o podjęcie interwencji, w celu wyeliminowania nieprawidłowego postoju, ponieważ bez egzekucji obowiązujących przepisów, kwestia utrudnień w ruchu wzdłuż ul. Sadowej w dalszym ciągu nie zostanie rozwiązana - zapowiada dyrektor.

- Odnosząc się do ujęcia w planach inwestycyjnych miasta Tychy przebudowy ul. Sadowej, informuję, że zarówno planowanie, jak i realizacja inwestycji drogowych, to pewien złożony proces, na który składa się wiele czynników. Pierwszym etapem jest wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej m.in. odwodnienie drogi, natomiast końcowym pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. Niemniej jednak, proszę mieć również na uwadze fakt, że budżet miasta jest ograniczony, zwłaszcza teraz, gdy na skutek pandemii koronawirusa dochody gmin zmalały. W chwili obecnej dążymy do zrealizowania inwestycji oraz remontów ujętych w budżecie na rok 2021 - wyjaśnia przedstawiciel MZUiM.

- Informuję, że obecnie nie mamy w planach inwestycyjnych przebudowy ul. Sadowej. Niemniej jednak mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców zarówno ul. Sadowej oraz jej bocznych odnóg informuję, że Miejski Zarząd Ulic i Mostów będzie się starał o pozyskanie środków finansowych na ten cel i uwzględnienie przedmiotowej inwestycji w planowanym budżecie na rok 2022 - tłumaczy A. Kruczek.

Problemem w imieniu mieszkańców zajęli się: Anita Skapczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Andrzej Ksciuczyk, Jarosław Hajduk, Marek Gołosz, Iwona Oleksiak oraz Sławomir Wróbel.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.