tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 2 czerwca 2021

Uporałeś się z kredytem wcześniej? Wyciągnij od banku zwrot prowizji

Materiał partnera:

Przywykliśmy w naszym kraju do tego, że duże przedsiębiorstwa tego rodzaju dość swobodnie poczynają sobie z bezradnymi klientami. Prawo jest jednak coraz lepiej uściślane w kolejnych obszarach, toteż swoboda ta ulega istotnemu zawężaniu. Teraz rzecz już tylko w tym, by to wyegzekwować. Aby uzyskać od banku zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu nie musimy dziś znać się na przepisach, ani nawet zmagać się z tym sami. To samo dotyczy każdego innego banku.

Uporałeś się z kredytem wcześniej? Wyciągnij od banku zwrot prowizji


Co zrobić, by otrzymać od PKO BP zwrot prowizji i co to za pieniądze?Na koszt kredytu składa się szereg elementów. Bank zarabia nie tylko na marży będącej częścią oprocentowania. Pobiera też od nas szereg dodatkowych kosztów, w tym prowizję czy ubezpieczenie. Przy niskich stopach procentowych rola tych opłat z punktu widzenia banków diametralnie rośnie, toteż biorący kredyty konsumenci muszą sięgać do kieszeni dość głęboko.

Jeżeli udało nam się wygospodarowywać więcej pieniędzy i uwolnić od kredytu wcześniej, wszystko to - od odsetek po prowizję właśnie - powinno do nas częściowo wrócić. Czyli w jakim stopniu? Proporcjonalnym do tego, o ile udało nam się skrócić czas obowiązywania umowy kredytu za sprawą jego wcześniejszej spłaty. W zasadzie powinniśmy bez kiwnięcia palcem odzyskać np. od PKO BP zwrot prowizji i innych opłat od razu po spłaceniu zobowiązania. Praktyka jest jednak inna i firmy te postępują rozmaicie. Pierwszym naszym krokiem może być złożenie stosownego wniosku, którego wzór znajdziemy np. na stronie Back2you.pl. Bywa, że to wystarczy, wciąż nader często trzeba jednak toczyć ten bój dalej.

Realizując zwrot prowizji bank nie robi nam prezentuW przypadku kredytów konsumenckich zagadnienie to zostało uregulowane już przed dekadą za sprawą ustawy z 12 maja 2011 roku w jej art. 49. Jak czytamy w niej, całkowity koszt spłaconego wcześniej kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócona została umowa. Wypłacający nam zwrot prowizji PKB BP lub inny bank oddaje nam właśnie takie środku. Jasne? Teoretycznie tak, wątpliwości nie miał także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani Rzecznik Finansowy. Banki upierały się jednak przy stanowisku, że to opłata ponoszona za jednorazowe prace wykonane przy zawieraniu umowy i nie ma związku z przewidzianym harmonogramem czasem jej trwania. Nic to, że wysokości tych prowizji rosły wraz z pożyczanymi kwotami i czasem trwania umowy.

Dziś nie ma wątpliwości co do tego, jak należy rozumieć przepisyTo, że możemy wyciągnąć od PKO zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu i tak samo od każdego innego banku, zostało ostatecznie potwierdzone orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2019 roku. Stwierdził on jednoznacznie, że klient ma prawo do obniżenia wszystkich kosztów związanych ze spłaconym przed czasem kredytem. Powinniśmy więc otrzymywać od PKO BP zwrot prowizji bez żadnych przeszkód. Niekiedy w różnych bankach można się jeszcze spotkać ze stanowiskiem, jakoby wydanie tego właśnie wyroku było momentem, od którego można przyjąć nowe zasady rozliczania kredytobiorców. Otóż nie: TSUE wyjaśnił tylko wykładnię ustawy z 2011, przenoszącej regulacje unijne na nasz grunt.

Nadal nie wiesz, jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?Jeśli był to kredyt konsumencki, którego umowa została zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku (dla hipotecznych taka sama regulacja została przyjęta w 2017 roku), sprawa jest oczywista i zwykle bez większych obaw można pójść z takim sporem do sądu, jeśli np. winien nam zwrot prowizji PKO BP lub inny bank nie kwapi się do spełnienia tego obowiązku. Trzeba jednak na wstępie ponieść koszty, a w dodatku wszyscy wiemy, jak opieszale działa nasz wymiar sprawiedliwości.

Istnieje jednak możliwość zbywania tego typu roszczeń - tego typu ofertę znajdziemy np. na stronie Back2you.pl. W takiej sytuacji przestajemy być stroną sporu, nie interesuje nas też, czy nabywca odzyska potem te środki z nawiązką czyniącą ten zakup opłacalnym. My wypłacone mamy je od razu i ważne jest jedynie to, by cena nie odbiegała istotnie od kwoty, którą powinien oddać nam bank.