Wiadomości

  • 1 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1724

Nielegalnie ustawione kontenery będzie musiało usunąć miasto?

Radny Dariusz Wencepel zaapelował w sprawie nielegalnych składowisk odpadów wokół pojemników na odzież przy ul. Dołowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zimorodków. Problemem jest to, że kontenery te przeważnie s stawiane anonimowo i miasto nie jest w stanie ustalić podmiotu, który mógłby być obciążony opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu.

kontener na odzież
Nielegalnie ustawiony kontener na odzież · fot. Dariusz Wencepel


- Wnoszę o zlikwidowanie nielegalnego składowiska odpadów znajdującego się w pasie drogowym ul. Dołowej w rejonie wjazdu w ul. Zimorodków. Temat nielegalnie posadowionych pojemników na ubrania powraca w naszym mieście od kilku lat i dalej nie jest rozwiązany. Sprawa pojemników na odzież przy Zimorodków była zgłaszana wielokrotnie i do dnia dzisiejszego nie jest załatwiona. Wnoszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wysprzątanie pasa drogowego ul. Dołowej w tym miejscu oraz wyegzekwowanie na właścicielu pojemników ich przeniesienia w legalne miejsce. Być może w miejscu objętym monitoringiem, nie podrzucano by śmieci pod te pojemniki - napisał w interpelacji złożonej na biurko prezydenta Dariusz Wencepel.

- Czy gmina obciąża podmiot będący właścicielem pojemników opłatą za bezumowne korzystanie z miejskich gruntów? Jeśli tak, to proszę o podanie kwoty wpływu w tego tytułu do budżetu. Jeżeli nie pobiera, to proszę o podanie uzasadnienie tego faktu - pyta radny w swoim wniosku.

wezwanie
Takie wezwania pojawiły się na kontenerach przy ul. Dołowej · fot. Krzysztof Król - Radny Miasta Tychy


Na zapytania przedstawiciela tyszan w Radzie Miasta odpowiada Igor Śmietański - zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej:

- Informuję, że w 2017 roku podjąłem skuteczne działania w celu usunięcia kontenerów bezprawnie
posadowionych na terenie należącym do gminy. Staram się na bieżąco interweniować o ich eliminację. Wezwaliśmy o usunięcie kontenerów w terminie do 15 czerwca. Po tym terminie, jeśli pojemniki będą stały, to usuniemy je we własnym zakresie
- pisze w odpowiedzi na interpelację Igor Śmietański.

- Kontenery na odzież używaną przeważnie są anonimowe, zatem nie jesteśmy w stanie ustalić podmiotu, który mógłby być obciążony opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu - tłumaczy zastępca prezydenta.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.