tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 31 maja 2021

Inteligentne miasta - przykłady nowoczesnych rozwiązań

Materiał partnera:

Powszechna automatyzacja, aplikacje potrafiące odnaleźć wolne miejsce parkingowe w okolicy dopasowane do rozmiarów auta, kosze na śmieci, które same wiedzą kiedy są przepełnione i wzywają odpowiednie służby, latarnie automatycznie dostosowujące intensywność oświetlenia do ruchu na chodniku. Takie właśnie są inteligentne miasta. Przykłady nowoczesnych rozwiązań zaobserwować można we wszystkich większych aglomeracjach w Polsce i na świecie. Na czym polega zastosowanie Internetu rzeczy? Jakie są zalety inteligentnych miast?

Inteligentne miasta - przykłady nowoczesnych rozwiązań


Kiedy miasto jest inteligentne?Trzy czwarte ludności w Europie zamieszkuje w miastach, a według raportów ONZ odsetek ten na całym świecie osiągnie do 2050 r. 70% populacji. Miasta są odpowiedzialne za największą emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczeń oraz konsumpcję energii, przez co mają negatywny wpływ na zmianę klimatu. Model inteligentnego miasta jest nie tylko ekologiczny, ale również sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców.

Inteligentne miasto, czyli smart city, oznacza koncepcję wykorzystania technologii Internetu rzeczy IoT i cyfrowej transformacji w różnych sferach administracji publicznej. Polega na wprowadzeniu automatyzacji w sektorach takich jak transport publiczny, zarządzanie energią i oświetleniem ulicznym, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, konserwacja budynków użyteczności publicznej. Inteligentne miasto jest ekologiczne, wydajne i innowacyjne, a jeden z celów to poprawa jakości życia mieszkańców.

Koncepcja Internetu rzeczy to najważniejsza technologia wspomagająca inteligentne miasta. Przedmioty mają zdolność do gromadzenia, analizowania, przetwarzania i monitorowania danych dotyczących na przykład ruchu drogowego czy jakości powietrza, a dane maszyny mogą komunikować się ze sobą.

Inteligentne miasta - przykłady zastosowania Internetu rzeczyPrzykładem mogą być platformy umieszczane na przystankach autobusowych, które informują w czasie rzeczywistym kiedy nadjedzie dany pojazd lub oświetlenie, które w nocy rozświetla się gdy na ulicy znajduje się przechodzień lub auto, a następnie przygasa do kilkudziesięciu procent mocy. Inteligentne miasto polega na sieciach czujników, które integrują technologie Internetu rzeczy do przesyłania danych. Wykorzystywana jest sieć bezprzewodowych czujników, które zbierają dane z otoczenia, komunikują się ze sobą i przesyłają informacje na serwer.

Ponieważ nie wszystkie informacje są dobrze chronione, dlatego podczas logowania się do mediów społecznościowych czy aplikacji bankowych ważne jest włączenie transmisji danych komórkowych. W przypadku konieczności skorzystania z publicznych sieci WiFi warto aktywować usługę VPN, która zmieni adres IP urządzenia i będzie chronić informacje prywatne.

Aplikacje wideo za pomocą kamer lub dronów monitorują natężenie ruchu pojazdów i pieszych w czasie rzeczywistym. Maszyny zbierają dane o zatłoczeniu dróg na podstawie liczby pojazdów i osób. Dzięki wykorzystaniu monitoringu można również wyśledzić skradziony samochód na podstawie tablic rejestracyjnych lub znaleźć przestępcę.

W smart city obywatele są zaangażowani i aktywnie biorą udział w zarządzaniu budżetem partycypacyjnym. Nowoczesne rozwiązania mają poprawiać ich komfort i dobre samopoczucie zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie, edukację, bezpieczeństwo i dostęp do kultury. Administracja kładzie nacisk na kapitał ludzki, gospodarka i handel miejski mają na celu zwiększenie produktywności i zatrudnienia w mieście poprzez innowacje technologiczne. Internet rzeczy pomaga oszczędzać zasoby i pieniądze, a jednocześnie ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko.