tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 28 maja 2021

Prezydent Tychów otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

W czwartek, 27 maja na sesji Rady Miasta radni większością głosów przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Prezydentowi miasta udzielono absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, co oznacza, że zaakceptowano wykonanie budżetu. Andrzej Dziuba otrzymał też wotum zaufania.

Rada Miasta Tychy udzieliła prezydentowi absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, otrzymaniu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych. 21 radnych głosowało za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Za projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu radni zagłosowali jednogłośnie.

Na sesji Rady Miasta udzielono też prezydentowi wotum zaufania po przedstawieniu przez niego raportu z działalności prezydenta w roku poprzednim. Dotyczył on realizacji polityki, programów i strategii, a także uchwał Rady Miasta i Budżetu Obywatelskiego.

Wotum zaufania radni udzielili prezydentowi 19 głosami za (3 radnych wstrzymało się od głosu).

Loading...

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.