tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 20 maja 2021

Kotły na pellet drzewny - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć, ale wstyd pytać!

Materiał partnera:

Kotły na pellet drzewny to systemy grzewcze spalające odpady powstałe przy obróbce drewna w postaci granulatu. Kotły na pellet mogą być stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania przy zapotrzebowaniu na ciepło, czyli pod obciążeniem grzewczym od 3,9 kilowatów do 1 megawata.

Kotły na pellet drzewny - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć, ale wstyd pytać!


Kotły na pellet drzewny to systemy grzewcze spalające odpady powstałe przy obróbce drewna w postaci granulatu. Kotły na pellet mogą być stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania przy zapotrzebowaniu na ciepło, czyli pod obciążeniem grzewczym od 3,9 kilowatów do 1 megawata. Systemy centralnego ogrzewania na pellet drzewny są najczęściej używane w domach jednorodzinnych oraz w większych budynkach mieszkalnych, komercyjnych lub w instytucjach. Systemy kotłów na pellet drzewny działają najbardziej wydajnie przy pełnym obciążeniu i zwykle można je regulować do 30% pełnego obciążenia. Ponieważ faza nagrzewania kotłów na pelety trwa zwykle dłużej niż w przypadku systemów opalanych olejem lub gazem, krótkie fazy spalania mają negatywny wpływ na efektywność paliwową. W celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia szkodliwych emisji kotły na pellet drzewny są zwykle łączone z systemami buforowymi, takimi jak izolowane zbiorniki na wodę.

Jak działa kocioł na pellet drzewny?Podobnie jak w przypadku innych systemów grzewczych na biomasę, pellet drzewny jest dostarczany automatycznie z zasobnika na pellet w zależności od potrzeb do komory spalania. Dzięki ciepłu wytwarzanemu ze spalania pelletu woda w obiegu jest podgrzewana w kotle na pellet drzewny. Dystrybucja ciepła jest taka sama jak w innych systemach, które wykorzystują wodę do dystrybucji ciepła. W przeciwieństwie do systemów ogrzewania olejowego lub gazowego, systemy ogrzewania na pellet wymagają najczęściej integracji zbiornika ciepłej wody w systemie grzewczym w celu zmniejszenia strat ciepła.

Kocioł na pellet drzewny jest automatycznie zasilany materiałem palnym. Technologia sterowania systemu stopniowo reguluje dopływ paliwa, aby dopasować się do wymaganej mocy cieplnej. W zależności od konkretnego systemu, dostarczane pellety drzewne są automatycznie zapalane za pomocą dmuchawy gorącego powietrza lub ze stałego żaru w komorze spalania.

Ładowanie i spalanie pelletu drzewnegoW systemach grzewczych na pellet drzewny stosowane są różne techniki ładowania i spalania pelletu. Sposób ładowania i spalania pelletu drzewnego dzieli się na kilka podstawowych technologii:

W palniku z szybem opadowym pellet drzewny zsuwa się po rynnie zrzutowej do paleniska. W ten sposób obszar spalania jest dokładnie określony, a spalanie może być dokładnie kontrolowane. Dzięki tej technologii pozostaje najmniej popiołu w porównaniu z innymi systemami, a popiół można usunąć z paleniska za pomocą mechanizmów czyszczących.

W systemie rusztu rolkowego pellet spada z góry na kilka wolno obracających się stalowych płyt z niewielkimi prześwitami. Specjalny mechanizm czyści wolne przestrzenie przy każdym obrocie, dzięki czemu popiół może opadać bez przeszkód, a powietrze do spalania może być doprowadzane w górę kotła.

W przypadku palnika z dolnym podajnikiem pellety są wciskane od dołu do płyty paleniska za pomocą podajnika ślimakowego, gdzie są spalane, a pozostały popiół spada z krawędzi płyty do popielnika poniżej.

Palnik z zasilaniem bocznym lub palnik retortowy działa podobnie do spalania z dolnym podawaniem, z tym, że paliwo jest tłoczone z boku za pomocą ślimaka na płytę palnika. W tym samym czasie płyta spalania, a także dopływ powietrza mogą być skonfigurowane tak, aby odpowiadały częściowym osiągom.

Technologia odsysania zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo spalania systemu rynny zrzutowej, która jest połączona z zaworem obrotowym wykonanym z litego metalu i zapobiega zapyleniu. Mechanizm ssący oczyszcza powracające powietrze z pyłu, a tym samym gwarantuje maksymalną żywotność kotła na pellet. Możliwość regulacji paleniska w połączeniu z wysokimi temperaturami w komorze spalania umożliwia uzyskanie najwyższej efektywności.

Aby zapewnić większą wydajność i mniejsze zanieczyszczenie powietrza, nowoczesne systemy ogrzewania z kotłem na pellet drzewny kontrolują proces spalania za pomocą czujnika temperatury lub miernika płomienia w połączeniu z regulacją dopływu powietrza do komory spalania za pomocą wentylatora zasysającego lub sondy. Gorące spaliny wprowadzane są do komina przez wymiennik ciepła z ręcznym lub automatycznym czyszczeniem.

Zakres mocy i wydajność kotłów na pellet drzewnySystemy ogrzewania na pellet drzewny są dostępne w różnych zakresach mocy, która waha się w przypadku pojedynczego, samodzielnego kotła na pellet drzewny od 4 do 20 kilowatów, na przykład marki Stalmark. Większość dostępnych obecnie na rynku systemów dysponuje kontrolą mocy nad dopływem paliwa i powietrza do spalania, dzięki czemu kotły na pellet drzewny mogą pracować zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu. Obecnie kotły na pelety osiągają sprawność spalania na poziomie ok. 85-95% przy pełnym obciążeniu (nominalna moc cieplna) w trybie pracy cieplnej.

Z kilkoma wyjątkami sprawność spada, gdy kocioł na pellet drzewny pracuje z częściowym obciążeniem. Techniczna sprawność grzewcza może się znacznie różnić w zależności od rzeczywistych parametrów sprawności instalacji, dlatego koncepcja instalacji odgrywa główną rolę przy optymalizacji kotła na pellet drzewny do własnych potrzeb.