tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 maja 2021
  • 20 maja 2021

Ćwiczenia Renegade/Sarex-21 - zawyją syreny alarmowe

Za nami:

W czwartek, 20 maja w godz. 8.00-11.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie pod nazwą „RENEGADE/SAREX - 21". W związku z ćwiczeniami w mieście mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

Tychy z lotu ptaka
Tychy z lotu ptaka · fot. UM Tychy


W ramach ćwiczeń procedurę alarmowania na terenie powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza. Syreny nie będą uruchamiane z poziomu wojewódzkiego. Ze względu na specyfikę poszczególnych lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania zalecany jest kontakt z właściwym powiatowym centrum zarządzania kryzysowego przed rozpoczęciem ćwiczenia celem ustalenia szczegółów organizacyjnych.

Przepisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) stanowią, iż wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie musi zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego (jednostki ćwiczące nie znają jej przebiegu).

BM / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.