tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 maja 2021

Arbotagi na tyskich drzewach - czym są, gdzie można je spotkać?

Na drzewach na terenie naszego miasta zawisły na przełomie roku 2020 i 2021 specjalne tabliczki z numerem.

Arbotagi na tyskich drzewach
Arbotagi na tyskich drzewach · fot. Karolina Chemicz-Pałys


Arbotagi to niewielkie czarne tabliczki z białymi numerami. Drzewa, na których je umieszczono to głównie okazy, które zostały poddane inwentaryzacjom dendrologicznym zleconym przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w latach poprzednich, jak również drzewa inwentaryzowane na bieżąco przez TZUK.

Arbotagi pojawiły sie na około tysiącu drzew, jednak ich liczba stale rośnie. Można je zobaczyć głównie w tyskich parkach, w ciągach wybranych ulic, czy też na terenie cmentarza na Wartogłowcu. Należy podkreślić, że za pomocą arbotagów obecnie znaczone są wyłącznie drzewa, które znjadują się na terenach zarządzanych przez TZUK. Ze względu na to, że tabliczki te są sposobem trwałego znakowania drzew, TZUK-owi bardzo zależy, aby nie były niszczone.

Warto podkreślić, że arbotagiem oznaczono drzewa wyjątkowe. O ich wyjątkowości świadczy stan fitosanitarny określony podczas wykonanych kontroli. Część drzew oznaczonych tabliczkami zakwalifikowano do podjęcia na nich prac pielęgnacyjnych, tak aby mogły one cieszyć tyszan swoją obecnością jak najdłużej. Niektóre oznaczone drzewa to okazy o wybitnych walorach przyrodniczych, kwalifikujące się do objęcia ochroną w postaci pomnika przyrody. Jeszcze inne to drzewa chore, suche , które ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, należy usunąć z przestrzeni miejskiej.

Arbotagi na tyskich drzewach
Arbotagi na tyskich drzewach · fot. Karolina Chemicz-Pałys


Każde oznakowane drzewo posiada swoją unikalną metryczkę w bazie danych prowadzonej przez TZUK. Baza ta zawiera podstawowe informacje o drzewie, takie jak: gatunek, dane fizyczne wraz z opisem kondycji drzewa. Prowadzenie bazy danych drzew pozwala TZUK-owi na skuteczniejsze zarządzanie zielenią wysoką oraz podejmowanie odpowiednich działań ze zminimalizowaniem ryzyka. Trwają prace nad rozbudową bazy danych, która tworzona jest w środowisku GIS, a więc przedstawione w niej dane zawierają nie tylko element opisowy, ale też geolokalizację przedstawioną na mapie miasta. Obecnie dostęp mają do niej tylko pracownicy TZUK, jednak zakład nie wyklucza, że w kolejnych latach będzie ona stanowiła element informacji przestrzennej miasta Tychy.

Arbotagi mocowane są do drzew za pomocą specjalnego gwoździa, który nie jest dobijany do końca, co pozwala drzewom swobodnie przyrastać na grubość.

- Taki sposób znakowania jest znacznie lepszy niż znakowanie drzew farbą. Używanie w latach wcześniejszych farby, pomimo, że były to farby dedykowane do prac w leśnictwie, w warunkach miejskich stosunkowo krótko były widoczne na pniach drzew. Niewielka tabliczka z numerem wygląda też bardziej estetycznie niż duże oznaczenie farbą - tłumaczy dyrektor TZUK, Agnieszka Łyszczok.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.