tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2021

Program Moja Woda- pozyskuj deszczówkę i oszczędzaj

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024. Kto może z niego skorzystać?

deszczówka retencja
fot. pixabay


Z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, oddanych do użytkowania przed dniem wypłaty dofinansowania. W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta portal.wfosigw.katowice.pl dodatkowo należy wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć do WFOŚiGW w Katowicach wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku.

Dotacja wynosi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem wynosy 2 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, "oczka wodne"),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej.


Minimalna sumaryczna pojemność zbiorników/zbiornika stanowiących koszt kwalifikowany wynosi 2m3. Realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.wfosigw.katowice.pl e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl Infolinia Programu tel. 32 722 77 09

ar / tychy.info
źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.