tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 marca 2021
  • 24 marca 2021

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności i szkolenia zawodowe

Za nami:

Straciłeś pracę lub jesteś zagrożony zwolnieniem? Planujesz odejść z rolnictwa? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i szukasz dotacji lub jesteś zainteresowany podniesieniem kwalifikacji? Weź udział w projekcie.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”.

Projekt o wartości 1,8 mln zł otrzymał pierwszą lokatę na liście rankingowej i obejmuje działania wspomagające procesy adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement).

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18 r. życia.
  • 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego terenu z nimi powiązanych (kooperujących),
  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.


Wsparcie obejmuje:
  • dla 6 osób przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego
  • dla 24 osób bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050 zł - dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2 600 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy.


Nabór do projektu rozpocznie się 24 marca i potrwa do 9 kwietnia 2021 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Biuro Beneficjenta / Organizatora Projektu:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,
tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
kom. 796 596 106
e-mail: dotacje@izba.tychy.pl

Biuro jest czynne w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek: 8:00 - 18:00
  • środa, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00


Biuro Partnera Projektu:
Business Center 1 Sp. z o.o.
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
tel. 32 670 40 40
e-mail: dotacje@bc1.pl

Biuro jest czynne w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 - 16:00
  • środa, czwartek: 8:00 - 18:00


Wartość dofinansowania UE: 1 764 676,22 zł. Termin realizacji: 01.01.2021- 31.08.2022

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.