tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 18 marca 2021

Woj. śląskie z nagrodą „Europejski Region Przedsiębiorczości”

18 marca w ramach trwającej 143 sesji plenarnej Komitetu Regionów, odbyła się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody pn.: „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP). W tegorocznej specjalnej edycji konkursu ERP, obejmującej lata 2021-2022, województwo śląskie otrzymało tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Reklama„Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt nagradzający regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości - niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł ERP.

Nagroda ERP została ustanowiona przez Europejski Komitet Regionów (KR) wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres oraz Social Economy Europe.

Oprócz województwa śląskiego, nagrodę ERP otrzymało jeszcze 5 innych europejskich miast i regionów:

  • Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja),
  • Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania),
  • Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia),
  • Miasto Castelo Branco (Portugalia),
  • Miasto Gabrovo (Bułgaria).


W związku z sytuacją pandemiczną, jury konkursu postanowiło stworzyć specjalną dwuletnią edycję konkursu ERP 2021-2022, której celem było zachęcenie regionów i miast Unii Europejskiej do opracowania strategii pobudzania przedsiębiorczości, a w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Skutki te wymagać będą długiego i intensywnego procesu odbudowy w całej Europie. Budowanie zatem silnych i odpornych ekosystemów przedsiębiorczości stanie się jednym z najważniejszych priorytetów polityki gospodarczej w UE i w województwie śląskim. Ponadto, wspieranie inteligentnej i zrównoważonej przedsiębiorczości oraz większe zaangażowanie na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji będą kluczowymi elementami europejskiego planu odbudowy gospodarczej. Tytuł ERP powinien umożliwić zwycięskim regionom wdrożenie strategii na rzecz pomyślnego ożywienia gospodarczego i społecznego.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów, Michael Murphy, w specjalnym oświadczeniu pogratulował województwu śląskiemu otrzymania tytułu. Co więcej, podkreślił, że jury konkursu było jednogłośne w pozytywnej ocenie złożonego w ramach konkursu wniosku. Dodał, że Śląskie zaproponowało ambitną, perspektywiczną wizję wspierania przedsiębiorczości.

Pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii - działania województwa śląskiegoPierwszą reakcją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pandemię COVID-19 była zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 celem zapewnienia natychmiastowego wsparcia dla MŚP działających w regionie. Następnie 6 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski wraz z podległymi mu instytucjami regionalnym wprowadził Śląski Pakiet dla Gospodarki, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w tym niezwykle trudnym czasie. Stanowi on również uzupełnienie wsparcia państwa udzielanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Kilka miesięcy później, 19 października 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030. Zielone Śląskie", która jest odpowiedzią m.in. na wyzwania środowiskowe, przed jakimi stoi województwo śląskie. Jej zapisy przyczyniają się do poprawy warunków życia w regionie, zarówno dla jego obecnych, jak i przyszłych mieszkańców, w tym do poprawy jakości środowiska.

- Jest mi niezmiernie miło i jestem ogromnie zaszczycony odbierając, w imieniu województwa śląskiego, to niezwykłe wyróżnienie. Nagroda oraz tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to wyraz uznania nie tylko dla władz województwa, ale także wszystkich jego mieszkańców. Śląskie od lat wspiera oraz promuje lokalną przedsiębiorczość, a w szczególności sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy również pionierem w polskim ekosystemie innowacji, ponieważ Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego, była pierwszym tego typu programem w Polsce. Kiedy z początkiem 2020 roku rozpoczęła się pandemia COVID-19, od razu zdecydowaliśmy się na podjęcie szybkich i skutecznych działań. W pierwszej kolejności jako jeden z trzech pierwszych regionów w Unii Europejskiej zmieniliśmy nasz Regionalny Program Operacyjny w celu zapewnienia konkretnego wsparcia finansowego dla firm działających w regionie. Po drugie, jeszcze w kwietniu ogłoszony został przez nas Śląski Pakiet dla Gospodarki, który jest kompleksową ofertą i stanowi realne wsparcie dla lokalnych firm - powiedział podczas briefingu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

- Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to prestiżowe i historyczne wyróżnienie dla województwa śląskiego. Potwierdza, że w trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską i rządem RP, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych. Zrobiliśmy to, co powinien zrobić samorząd regionalny. W szerokiej współpracy z Komisją Europejską i administracją rządową zaproponowaliśmy skuteczne rozwiązanie. W ciągu dwóch najbliższych lat zaproponujemy wiele działań, aby umocnić markę województwa śląskiego, jako regionu gotowego na zmiany, regionu innowacji i przedsiębiorczości - dodał.

Marszałek Jakub Chełstowski, Europejski Region Przedsiębiorczości” dla woj. śląskiego - 18.03.2021
Marszałek Jakub Chełstowski podczas briefingu związanego z wręczeniem nagrody "Europejski Region Przedsiębiorczości” dla województwa śląskiego · fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


- Mamy świadomość, że w działalności samorządowej niezwykle istotna jest wymiana dobrych praktyk. W ramach platformy na rzecz regionów górniczych w transformacji spotykaliśmy się z regionami w całej Europie. To były bardzo dobre rozmowy na tematy gospodarcze i społeczne. Niestety covid-19 zablokował bezpośrednie spotkania. Z pewnością będziemy kontynuować współdziałanie on-line. Wymiana dobrych praktyk oraz opracowanie konkretnych inicjatyw współpracy pomiędzy wszystkimi nagrodzonymi regionami Unii Europejskiej jest szczególnie ważne w kontekście kryzysu wywołanego pandemią. Uważam, że tego rodzaju kryzysy sprawdzają skuteczność działań administracji, dlatego bardzo ważne jest to, żeby regiony miały możliwość wymiany dobrych praktyk oraz promowania najlepszych rozwiązań, których celem będzie zminimalizowanie negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę - powiedział Jakub Chełstowski.

- Cieszę się, że nasze dotychczasowe działania zostały docenione przez tak zacną instytucję jaką jest Europejski Komitet Regionów. Przyznany tytuł to dla nas ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie do podjęcia kolejnych działań nakierowanych na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości w regionie, ale także poza jego granicami. Gratuluję wszystkim pozostałym nagrodzonym regionom, licząc na naszą przyszłą bliską współpracę - podsumował marszałek.

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz silna przedsiębiorczośćMarszałek przedstawił plan działań w obszarze śląskiej gospodarki na kolejne lata:

- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz silna przedsiębiorczość lokalna to cele, które zapisaliśmy w Strategii Rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. Wyznaczyliśmy kierunki, których realizacja pozwoli na istotne zmiany gospodarcze prowadzące do pobudzenia tempa rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. Stoimy przez ogromnym wyzwaniem, jakim jest transformacja regionu. Nowa dynamika rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości opierać się będą między innymi na rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach. Ważnym elementem naszej strategii są działania ukierunkowane na łagodzenie negatywnych skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19 - powiedział marszałek podczas briefingu.

Marszałek zapowiedział I Europejskie Forum Przyszłości- Już teraz zapraszam wszystkich Państwa na I Europejskie Forum Przyszłości, które odbędzie się w październiku tego roku w województwie śląskim, z udziałem najwyższych przedstawicieli instytucji Europejskich, krajów członkowskich i władz regionalnych. Forum będzie m.in. okazją do dyskusji na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych, stojących przed wszystkimi regionami i miastami Unii Europejskiej. Będzie także stanowiło miejsce wymiany opinii, dobrych praktyk i rekomendacji zakresie wparcia przedsiębiorczości na poziomie regionalnym, co jak wykazała pandemia jest szczególnie ważne i przełoży się bezpośrednio na proces odbudowy, z którym wszyscy musimy się zmierzyć - zapowiedział Jakub Chełstowski.

ar / tychy.info

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.