tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 9 marca 2021

Biuro rachunkowe: jak wybrać najlepiej (co musisz wiedzieć)

Materiał partnera:

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali prowadzonego biznesu, ma obowiązek prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych, odprowadzania podatków i innych danin o charakterze publicznym. Wciąż zmieniające się przepisy oraz ich niejednoznaczność z pewnością nie ułatwiają tego zadania, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tych kwestii specjalistom. Jak wybrać biuro rachunkowe, aby spać spokojnie?

Biuro rachunkowe: jak wybrać najlepiej (co musisz wiedzieć)


Zakres usługPierwszą kwestią jest dopasowanie zakresu usług biura do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Każdy biznes jest bowiem inny, a co za tym idzie, inne obowiązki nakładają na firmę przepisy. Kwestią podstawową jest forma prowadzonej księgowości - książka przychodów i rozchodów czy pełne księgi rachunkowe. Innym aspektem jest podatek od towarów i usług, rozliczany zarówno od transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Wielu przedsiębiorców, szczególnie w branży produkcyjnej oraz handlowej, spotyka się także z podatkiem akcyzowym lub cłem. Prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych obciążeń również należy do podstawowych obowiązków księgowych. I wreszcie sprawa zasadnicza, czyli kadry i płace. Zatrudniając pracowników, niezależnie od formy, mamy określone zobowiązania, które konkretyzuje zarówno kodeks pracy, jak i przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe.

Współpraca z biuremAby współpraca z biurem rachunkowym była efektywna dla obu stron, warto na początku poznać warunki, jakie należy spełnić. Chodzi między innymi o kwestie terminów i formy przekazywania dokumentów oraz sposobu obsługi przedsiębiorcy. Najlepszym rozwiązaniem jest dedykowana księgowa, odpowiadająca za wszystkie rozliczenia. W takim przypadku znacznie łatwiej wyjaśniać kwestie finansowe i podatkowe oraz rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się w bieżącej działalności.

Ważnym elementem współpracy jest także odpowiedzialność za dokumenty. Warto bowiem pamiętać, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek terminowego przekazania dokumentów obejmujących zdarzenia gospodarcze występujące w konkretnym okresie. Biuro rachunkowe w Katowicach natomiast zobowiązane jest do ich zgodnego z przepisami zaewidencjonowania oraz obliczenia danin publicznych, jakie przedsiębiorca jest zobowiązany uiścić.