tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 12 lutego 2021

Ważna zmiana dotycząca deklaracji podatkowych PIT dla emerytów i rencistów

Do końca lutego ZUS prześle emerytom i rencistom deklaracje podatkowe za 2020 rok. Będą to formularze: PIT-40A lub PIT-11A oraz PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

Reklama

PIT-40A - otrzymają tylko dla podatnicy, u których wystąpi kwota niedopłaty podatku, czyli gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku.

Ważne! W tym roku ZUS nie rozliczy świadczeniobiorców, u których wystąpi nadpłata podatku - takie osoby otrzymają PIT-11A. W konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Zeznanie podatkowe będzie można złożyć samodzielnie do 30 kwietnia lub skorzystać z usługi Twój e-PIT dostępnej od 15 lutego na stronie podatki.gov.pl. W przygotowanym przez system zeznaniu będzie możliwość wskazania rachunku bankowego, na który przekazana zostanie nadpłata.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (np. korzystając z usługi Twój e-PIT) lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy, którzy zostaną rozliczeni przez ZUS (czyli otrzymają PIT-40A) będą mogli przekazać 1% podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego składając oświadczenie PIT-OP. Oświadczenie zostanie również udostępnione na stronie podatki.gov.pl na podstawie danych z deklaracji za rok 2019. UWAGA: oświadczenie PIT-OP nie zostanie automatycznie zaakceptowane przez system z dniem 30-go kwietnia!

PIT-11A - otrzymają podatnicy, którzy nie pobierali świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także podatnicy, u których wystąpi nadpłatę podatku.

Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2020 roku:
1. złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
2. złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
3. złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
4. pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
5. nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
6. miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy otrzymają podatnicy, którzy pobierali świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

Pamiętaj! Jeżeli otrzymasz informację PIT-11A lub PIT-11 rozlicz się z Twoim urzędem skarbowym.

BM / tychy.info

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.