tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 lutego 2021
  • 8 lutego 2021

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Od poniedziałku, 8 lutego tyskie placówki oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe będą przyjmować zapisy na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do przedszkoliWychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy. Rekrutacja jest wspomagana przez system informatyczny.

- Pierwszeństwo (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe) mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno bądź oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie - mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy z 12 grudnia 2019 roku.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku dostępny na stronie: przedszkola-tychy.nabory.pl/ lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce jak również wydrukować z w/w strony naboru. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (czyli wymienionej we wniosku jako pierwszej) w terminie od 8 do 22 lutego 2021 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowychObowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Od 8 lutego 2021 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych, w których obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tyskim portalu oświatowym www.oswiata.tychy.pl w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

- Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej w sytuacji, gdy rodzeństwo kandydata już do niej uczęszcza. Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych - wyjaśnia dyrektor Gnacik.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa od 8 do 26 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie sp-tychy.nabory.pl/

Wkrótce odbędą się również rekrutacje do oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych oraz do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkół podstawowych wg poniższego harmonogramu:
  • oddziały sportowe klas IV szkół podstawowych - nabór od 15 lutego do 5 marca br.
  • oddziały dwujęzyczne klas VII szkół podstawowych - nabór od 1 do 19 marca br.


Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie: www.oswiata.tychy.pl.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.