tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 1 lutego 2021

Nabór na rachmistrzów terenowych - Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 do 9 lutego 2021 r. trwa nabór na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.


oraz oświadczenie zawierające informację o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe; posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
 • odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy.

nabór na rachmistrzów

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.