tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 28 stycznia 2021

Nabór wniosków na 2021 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy

27 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy ruszył nabór wniosków do programu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych” , w ramach którego można otrzymać 25 tys. zł dofinansowania. W połowie lutego rozpocznie się z kolei nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wciąż można także składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Więcej informacji o programach realizowanych przez PUP w informacji poniżej oraz na stronie: https://tychy.praca.gov.pl.

W środę, 27 stycznia 2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach rozpoczął nabory wniosków w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych” na realizację:
  • staży,
  • bonów zatrudnieniowych,
  • prac interwencyjnych,
  • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
  • dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,
  • szkoleń i studiów podyplomowych.


Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych. W tym roku środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy będą przyznawane w wysokości 25 000,00 zł. Na cały projekt tyski PUP ma 6 939 430,74 zł.

Wnioski o pomoc w ramach podstawowej Tarczy Antykryzysowej przyjmowane będą do 10 czerwca 2021r. W ramach tarczy może być udzielona: pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, pożyczka dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie kosztów działalności dla osób samozatrudnionych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Wnioski o pomoc z tzw. tarczy branżowej przyjmowane będą do 31 stycznia 2021r. W ramach tej pomocy można otrzymać: dotację dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane od 15 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach dysponuje na ten cel kwotą: 1 548 500,00 zł.

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.