tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 27 stycznia 2021

Barometr pokazuje, na jakie zawody będzie zapotrzebowanie w 2021 r.

Jest już dostępny barometr zawodów dla Tychów na 2021 r. Dzięki niemu wiemy, na jakie zawody będzie zapotrzebowanie w bieżącym roku.

Warto dodać, że bezrobocie w Tychach wynosi obecnie 3️%. Do Powiatowego Urzędu Pracy od 1-25 stycznia 2021 roku wpłynęły 604 oferty pracy.

tychy 2021


Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania (pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy) w toku dyskusji udzielają odpowiedzi na następujące pytania:

Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian? Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Lista zawodów ocenianych przez ekspertów została przygotowana na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności" (KZiS). Liczba pozycji została ograniczona do 168. Nazwy zawodów zostały dobrane w taki sposób, aby lepiej pasować do nazewnictwa stosowanego przez pracodawców oraz osoby poszukujące pracy. Lista jest uaktualniana raz w roku, aby zachować porównywalność prognoz w kolejnych latach liczba zmian w liście zawodów jest ograniczana do niezbędnego minimum.

Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Jeśli nie dysponują wiedzą na temat sytuacji w danym zawodzie, pomijają go - dlatego lista profesji, które ostatecznie znajdą się w prognozie powiatowej, może być krótsza od maksymalnej.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów tworzone są Barometry zawodów dla województw oraz kraju. Powstają one poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

BM / tychy.info
źródło: Barometr zawodów

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.