Wiadomości

  • 25 stycznia 2021
  • wyświetleń: 1361

Rozbudowa budynku mieszkalnego - zaproszenie do złożenia oferty

Artykuł sponsorowany:

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 25 w Pszczynie, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego.

Budynek mieszkalno - usługowy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 25


Przedmiotem oferty jest "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychów i przyziemia części oficynowej na cele mieszkalne w budynku mieszkalno - usługowym oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu budynku usługowego na cele usługowe w Pszczynie przy ul. Dworcowej nr 25, działki nr 486/48, 1619/48, 1184/15, 448/48, 141/48.

Specyfikacja zamówienia wraz z dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej http://www.ptbspszczyna.pl.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym: