tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 25 stycznia 2021

Zostań asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami

Rusza realizacja projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020- 2021. Projekt ten realizowany jest także w Tychach przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Zadanie realizowane będzie od stycznia do końca 2021 roku w województwie małopolskim i śląskim, na terenie 10 powiatów (w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego; w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego).

W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, świadczone będą usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w tym:
  • co najmniej 40 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.


Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:
  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianie spraw urzędowych,
  • w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także dotarcie i powrót do/z placówki oświatowej.


Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do tego projektu.

Szczegóły są dostępne na stronie Fundacji. Dane kontaktowe (w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku): tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de; wolontariat-tychy@ib.de

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.