tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 8 stycznia 2021

Nowy projekt OIPH: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Business Center 1 Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację od 1 stycznia 2021 roku projektu „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”. Projekt o wartości 1,8 mln zł obejmuje działania wspomagające procesy adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement), w szczególności dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18. roku życia:
  • 90% grupy docelowej to osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem na skutek pandemii covid-19 (w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. podpisaniem pierwszej umowy wsparcia w projekcie) ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu WSl oraz przedsiębiorstw z terenu WSl z nimi powiązanych (kooperujących).
  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.


Wsparcie obejmuje:
  • dla 24 osób: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050,00 zł brutto - dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2600,00 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy (np. koszty ZUS, koszty najmu, promocji, zatrudnienia pracowników i inne).
  • dla 6 osób: szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego


Rozpoczęcie naboru oraz opublikowanie regulaminu projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym planowane jest na luty 2021. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Biuro Beneficjenta / Organizatora Projektu:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,
tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
kom. 796 596 106
e-mail: dotacje (at) izba.tychy.pl

Biuro Partnera Projektu:
Business Center 1 Sp. z o.o.
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13

Cel projektu: złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez aktywizację zawodową 30 osób (17K, 13M) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub odchodzących z rolnictwa z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego w tym poprzez:
(a) samozatrudnienie wśród 24 osób (13K, 11M)
(b) uzyskanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 6 osób (4K, 2M)
w okresie 01.01.2021 do 31.08.2022.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu 24 osoby (13 K, 11 M) podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie, 6 osób (4 K, 2 M) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, 24 osoby (13 K, 11 M) podejmie działalność gospodarczą.

Wartość projektu: 1 764 676,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 974,79 zł

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

BM / tychy.info
źródło: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.