tychy.info

Wiadomości

  • 16 grudnia 2020

Ustawa deweloperska

Materiał partnera:

Ustawa deweloperska to potoczna nazwa ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadzenie w życie tego aktu prawnego zapoczątkowało wiele zmian w zakresie zawierania umów kupna - sprzedaży z deweloperami. Dodatkowo ustawa reguluje wzajemne stosunki obu stron umowy. Jakie są jej najważniejsze zapisy?

Ustawa deweloperska


Dlaczego warto znać ustawę deweloperską?Posiadanie własnej nieruchomości to marzenie wielu osób. Do zakupu mieszkania czy domu zarówno pod względem finansowym, jak i formalnym przygotowuje się bardzo długo. Jedna z pierwszych kwestii, o jakiej się decyduje, jest wybór między rynkiem pierwotnym a wtórnym. Ten pierwszy cieszy się dużym zainteresowaniem. Widać to, chociażby po popularności frazy deweloperzy Tychy, którą wpisują nie tylko osoby chcące zamieszkać na Śląsku, ale i inwestorzy szukający dobrych okazji cenowych. I jedni i drudzy kupując mieszkania od dewelopera, powinni zapoznać się z ustawą. Znając ją, będzie się wiedzieć, jakie prawa się posiada, a także jakie obowiązki nakłada na nabywcę ustawodawca.

Czego dotyczy ustawa deweloperska?Ustawa deweloperska dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych niewybudowanych lub w trakcie budowy i bez wydanego pozwolenia na ich użytkowanie. Dotyczy ona zarówno nabywców mieszkań, jak i domów jednorodzinnych. Jej zapisów przestrzegać muszą również deweloperzy.

Celem jej uchwalania była lepsza i bardziej wszechstronna ochrona praw nabywczych kupujących nieruchomości z rynku pierwotnego. Obecnie obowiązuje ustawa z 2011 roku, jednak od 2 lat toczą się intensywne prace nad nowelizacją jej zapisów. Planowane jest rozszerzenie ochrony kupujących m.in. poprzez ułatwienia w zrywaniu umów dla lokali posiadających poważne wady.

Najważniejsze zapisy ustawy deweloperskiejNajprościej mówiąc, ustawa deweloperska informuje o obowiązkach i prawach nabywcy i zbywcy nieruchomości. Znaleźć można w niej informacje o środkach ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasadach i trybie zawierania umów deweloperskich oraz ich treści, obowiązkach deweloperów przed zawarciem kontraktu, prawach i obowiązkach każdej ze stron, zasadach postępowania ze środkami nabywcy w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera.

Zapisy ustawy sprawiły, że transakcja staje się bezpieczniejsza dla nabywcy. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań jak rachunek powierniczy, nabywca - a dokładniej jego wkład finansowy jest zabezpieczony przed nieuczciwym deweloperem. Co więcej, nawet w przypadku upadłości firmy budowa może być kontynuowana z zabezpieczonych środków. Ustawa jasno też precyzuje obowiązki obydwóch stron umowy deweloperskiej- mówiąc, że:

  • deweloper ma obowiązek wykonania mieszkania lub domu i przeniesienia prawa własności na klienta,
  • nabywca ma obowiązek zapłaty na rzecz dewelopera ustalonej w umowie kwoty we wskazanych terminach.


Aby maksymalnie chronić interesy nabywcy, ustawodawca zobowiązuje te obydwie strony do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. Kupujący ma również prawa do zażądania od dewelopera tzw. prospektu informacyjnego oraz przestawiania stanu finansowego przez przedsiębiorstwo deweloperskie. Ma to uchronić przed zakupem nieruchomości u nieuczciwych deweloperów.

Materiał powstał we współpracy z portalem RynekPierwotny.pl