tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 14 grudnia 2020

Ceny mieszkań w Metropolii - jak wypadają Tychy?

W których rejonach Metropolii ceny mieszkań są najbardziej atrakcyjne oraz w których miastach znajdziemy ich najwięcej? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w najnowszej analizie opublikowanej na portalu InfoGZM. Analiza sytuacji na rynku mieszkaniowym to kolejne opracowanie przygotowane przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej w ramach prac Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Reklama

Analiza została wykonana w oparciu o zamieszczone w wiodących portalach ogłoszeniowych ceny ofertowe sprzedaży mieszkań w miastach GZM, na rynku pierwotnym i wtórnym, w październiku 2020 r. Badaniu poddano zarówno średnie ceny oraz średni metraż oferowanych mieszkań. Na mapach przedstawiono rozkład przestrzenny ofert, z uwzględnieniem cen dla poszczególnych lokalizacji. Pozwoliło to na wskazanie obszarów GZM, które cieszą się szczególną popularnością w zakresie nowych inwestycji oraz uzyskać informację jak kształtują się ceny na rynku wtórnym w wybranym mieście.

Ceny mieszkań w Metropolii
Ceny mieszkań w Metropolii · fot. Metropolia GZM


Z badania wynika, że ceny na rynku pierwotnym w GZM kształtowały się na poziomie od 3 500 zł do 8 800 zł za m². Średnia cena ofertowa 1 m² na rynku pierwotnym w GZM to 6 769 zł. Najwyższe ceny widoczne są w Katowicach, zwłaszcza w centralnej części miasta - średnio powyżej 7 300 zł za m². Ceny na południu Katowic porównywalne są z cenami w Tychach oraz Gliwicach - pomiędzy 5 800 a 6 500 zł. Najniższe ceny na rynku pierwotnym zaobserwować można w północnej części GZM (Tarnowskie Góry).

Z kolei na rynku wtórnym średnia cena 1 m² w analizowanych gminach GZM wynosiła 4 734 zł. Najwyższe ceny - powyżej 6 800 zł - występowały głównie w Katowicach (dzielnice śródmiejskie oraz zachodnie). Wysokie średnie ceny widoczne są również na terenie Gliwic oraz Tychów - większość ofert na terenie tych miast prezentuje ceny powyżej 4 700 zł. Na tle GZM najniższe ceny mieszkań w październiku występowały w Łaziskach Górnych, północnej części Rudy Śląskiej oraz Świętochłowicach.

W przygotowanym materiale odniesiono się również do cen nieruchomości w kontekście średniego wynagrodzenia. Analiza wykazała, że w badanych miastach na prawach powiatu GZM za miesięczne wynagrodzenie można zakupić 0,97 m² mieszkania na rynku pierwotnym i 1,16 m² na rynku wtórnym.

Uzupełnieniem analizy jest również porównanie cen na rynku mieszkaniowym w Katowicach na tle 6 największych polskich miast- Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy oraz Wrocławia - w oparciu o ceny ofertowe i transakcyjne publikowane przez Narodowy Bank Polski.

Publikacja ma charakter ciągły - planowana jest cykliczna aktualizacja oraz analiza danych.

Pełną informację można znaleźć na portalu InfoGZM w zakładce Analizy > Opracowania > Rynek mieszkaniowy.

---

Portal InfoGZM - opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM - stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

BM / tychy.info

źródło: GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.