tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 2 grudnia 2020

Trójwymiarowe pasy nie powstaną w Tychach.To niezgodne z przepisami

Przejścia dla pieszych 3D za sprawą iluzji optycznej wyglądają jak przeszkoda na drodze, co zmusza kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Radni Rady Miasta Tychy zawnioskowali o rozważenie umieszczenia tego typu pasów na drogach wewnętrznych. Okazuje się jednak, że takie oznakowanie poziome jest niezgodne z przepisami i nie powstanie w naszym mieście.

Reklama

trójwymiarowe przejście dla pieszych w Miechowie
Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Miechowie · fot. UM Miechów


Radni uzasadniają, że zlokalizowanie pasów 3D na drogach wewnętrznych w pobliżu szkół oraz w kompleksach parkowych zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wskazują, że miejscowości takie jak Miechów, Lesznowola i Bartoszyce dołączyły do grona miast, które testują to nowe, rewolucyjne rozwiązanie, mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Interpelację w sprawie rozważenia możliwości zlokalizowania pasów trójwymiarowych dla pieszych na drogach wewnętrznych naszego miasta złożyli radni: Lidia Gajdas, Barbara Konieczna, Aleksandra Pabian, Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Anna Krzystyniak, Urszula Paździorek-Pawlik, Sławomir Sobociński, Michał Kasperczyk oraz Krzysztof Król.

Na zapytanie radnych odpowiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Artur Kruczek. Okazuje się, że przepisy dotyczące oznakowania drogowego nie pozwalają na lokalizowanie tego rodzaju przejść na polskich drogach.

- Przepisy nie przewidują wykonania tego rodzaju oznakowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach publicznych i wewnętrznych stosuje się oznakowanie określone w ww. rozporządzeniu. Definiuje ono jednoznacznie sposób oznakowania poziomego przejść dla pieszych - wskazuje Artur Kruczek.

Dyrektor MZUiM zwrócił uwagę, że na bieżąco analizowane jest bezpieczeństwo na tyskich drogach. Co roku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji sporządzany jest raport bezpieczeństwa. Na jego bazie podejmowane są działania poprawiające bezpieczeństwo.

- Analizując ilości zdarzeń w rejonach szkół zarówno na drogach publicznych, jak i wewnętrznych, rejony te należy uznać jako bezpieczne. Na drogach wewnętrznych w ciągu ostatnich pięciu lat w rejonach tych placówek nie doszło do żadnego zdarzenia z udziałem pieszego. Naszym zdaniem jest to rezultatem rozwiązań, które są systematycznie wprowadzane na terenie naszego miasta. Poprzez zmianę infrastruktury wpływamy na redukcję prędkości i poprawę widoczności pieszych - zarówno w dzień jak i w nocy. Rozwiązania te są skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami - uważa Kruczek.

W rejonach szkół systematycznie są wprowadzane elementy spowolnienia ruchu w postaci stref ograniczonej prędkości. Jak wskazuje dyrektor MZUiM, zastosowano je w prawie wszystkich rejonach miasta. Są też azyle dla pieszych (takie elementy infrastruktury powstały ostatnio na ul. Cyganerii i Czarneckiego). Na tyskich drogach stawiane są szykany drogowe (m.in. na ul. De Gaulle,a, Cmentarnej, Damrota, Fitelberga, Curie-Skłodowskiej, Czystej), progi zwalniające (m.in. na ul. Borowej, Filaretów, Jaśkowickiej), zbudowano wyniesione tarcze skrzyżowań oraz przejść dla pieszych (np. na ul, Pogodnej, Wejchertów, Wojska Polskiego, Leśnej, Konecznego). Ponadto na głównych ciągach prowadzących do szkół stosowane są aktywne oznakowania przejść dla pieszych oraz zabudowywane sygnalizacje świetlne. Doświetlane są również zarówno same przejścia, jak i dojścia do nich (oświetlenie powstało ostatnio na ul. Burschego, al. Piłsudskiego, czy na ul. Stoczniowców).

Artur Kruczek wskazuje też, że w ramach aktualnie wdrażanego inteligentnego systemu zarządzania i sterowania ruchem zostaną zabudowane nowe sygnalizacje świetlne w tym również na drogach dojść dzieci do szkól (np. na Al. Bielskiej i ul. Sikorskiego).

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.