tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 1 grudnia 2020
 • 12 grudnia 2020

Dodatkowy nabór na dotację do kotłów, pomp ciepła, fotowoltaiki

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

Za nami:

Miasto Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie do kotłów, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy solarnych może wynieść nawet 100%.

Reklama

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:
 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) - 1 kWp w wysokości 5 500,00 zł brutto,
 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) - w wysokości: 16 500,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. - w wysokości: 45 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. - w wysokości: 9 000,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę - w wysokości: 16 000,00 zł brutto.


Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia do 22 grudnia 2020 r. Nabór uzupełniający do projektu prowadzony będzie wyłącznie w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (parter, stanowisko 3) w godzinach jego pracy:
 • Poniedziałek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 15:30
 • Środa od 7:30 do 15:30
 • Czwartek od 7:30 do 17:30
 • Piątek od 7:30 do 13:30


W związku z powyższym Punkt Obsługi Grantobiorców zlokalizowany w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 (pok. 325) od dnia 8 grudnia zostaje zamknięty do odwołania.

Dokumenty można także przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miasta Tychy - decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji związanych z realizacją Projektu udzielają pracownicy Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy: tel. (32) 776-38-06, (32 )776-38-03, e-mail: komunalny@umtychy.pl.

Zakres naboru:
1. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp
2. 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 - 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
3. 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
4. 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
5. 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
6. 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

Dokumentem zgłoszeniowym jest:
1. deklaracja udziału w Projekcie (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu.
2. projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania określono w załączniku nr 7 do Regulaminu),
3. dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) - w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę (pellet).

Załączniki do Deklaracji udziału w Projekcie stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem. Dokumenty zgłoszeniowe winien podpisać właściciel nieruchomości lub w przypadku współwłasności - wszyscy współwłaściciele (pełnomocnictwa nie będą uwzględniane)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

Warunki:
1. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym - mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
2. O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 - 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
3. Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
4. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do Projektu nie może przekroczyć 5 kWp.
5. Zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u.
6. O kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem.
7. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

Ważne!
1. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno - merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny - załącznik nr 14 do Regulaminu - NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.
2. Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi 29 stycznia 2021r. na stronie internetowej http://www.umtychy.pl/oze, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.
3. Przed złożeniem deklaracji udziału w projekcie proszę zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej: http://www.umtychy.pl/oze lub https://ozetychy.wixsite.com/ozetychy/dokumenty, Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/74221.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj