tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 24 listopada 2020
  • 29 listopada 2020

Radny: potrzebna rewitalizacja Parku Łabędzi

Park Łabędzi w Tychach jest miejscem z ogromnym potencjałem. Niestety od lat wygląda na zapomniany. Radny Michał Kasperczyk zwrócił się z interpelacją w sprawie podjęcia działań i określenia planu rewitalizacji tego miejsca.

Reklama

Park Łabędzi w Tychach
Park Łabędzi w Tychach · fot. Michał Kasperczyk - radny miasta Tychy


Park znajdujący się na wlocie do Tychów od DK1 przy głównej miejskiej alei Niepodległości, graniczy płotem z parafią Św. Krzysztofa oraz Szpitalem Wojewódzkim. Poza dużą ilością zieleni w parku mamy rozlatujące się chodniki, zdewastowane ławeczki, dawne rozwalone boisko do kosza, rozpadające się schody i brudny staw z mnóstwem śmieci.

- W dobie pandemii Covid-19 środki miasta są ograniczone, ale wnoszę o podjęcie działań i określenie planu rewitalizacji Parku Łabędzi, sporządzenia projektu tego dzikiego skrawka miasta. Być może gdy zadbamy o park w tej części miasta, pojawią się tu znowu łabędzie, które ma w nazwie? - sugeruje Michał Kasperczyk. - Poza walorami estetycznymi i remontami rozsypujących się alejek warto zadbać o już istniejącą przyrodę jak np. stare drzewa pochylające się nad lustrem wody, które mają swój urok. Park powinien pozostać dziki, więc i ewentualny plac zabaw powinien być drewniany, nie z plastiku, nowe alejki też nie powinny być z kostki czy asfaltu, by nie robić zgrzytu w zderzeniu z tą cudowną naturą. A ewentualne oświetlenie powinno być stonowane, by było bezpiecznie, bez zbędnej ingerencji w środowisko naturalne. Dzięki temu może uda się uniknąć w tym Parku oazy dla miejscowych alkoholików - proponuje radny.

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że Tyski Zakład Usług Komunalnych posiada wiedzę na temat dużych i pilnych potrzeb remontu małej architektury tego parku. Teren ten, obok Parku Północnego, jest najbardziej bioróżnorodną ostoją dzikiej przyrody w Tychach. Ma również ten sam walor — siedliska łęgowego, tj. podmokłego, co stanowi cenny zasób retencyjny dla miasta. Z tego względu Park uznawany jest za szczególny teren przyrodniczy na tle innych, administrowanych przez TZUK. Przekłada się to na dużą dbałość o jego funkcję ekologiczną.

- Pomimo widocznego braku działań w zakresie infrastruktury i małej architektury, w zakresie utrzymania parkowej przyrody, zasób prowadzony był i jest wzorcowo. Wszystkie drzewa parkowe były poddawane stałym przeglądom, zabiegom pielęgnacyjnym oraz - w przypadkach koniecznych - wycinkom. W ramach ostatniej inwentaryzacji, wykonanej w tym roku, wykazano zaledwie 3 drzewa wymagające pracy, w tym 1 do wycinki (na terenie prywatnym przylegającym do Parku). Dodatkowo wskazano 1 drzewo jako spełniające wymogi pomnika przyrody. Park Łabędzi może również poszczycić się najpiękniejszą łąką kwietną w mieście. Została ona założona przez TZUK w centralnym miejscu zasobu, dla wsparcia lokalnej różnorodności biologicznej - informuje Agnieszka Lyszczok, dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację, przed wybuchem epidemii planowano podjęcie prac rewitalizacyjnych w 2021 r. Obecnie, ze względu na trudną sytuację finansową wywołaną przez COVID oraz priorytety miasta, tego typu działania będą przesunięte w czasie. W 2021 roku TZUK planuje realizację tylko tych zadań, które może wykonać siłami własnymi.

- Odnośnie placów zabaw, wszystkie planowane przez naszą jednostkę realizacje są zgodne z wytycznymi "Systemu zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy", obowiązującym od tego roku i mają charakter naturalny. W Parku Łabędzim z uwagi na bliskość szpitala planujemy stworzyć miejsce odpowiednie dla starszej części tyskiego społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że nie myślimy o najmłodszych. Wspomniana przestrzeń jest idealnym miejscem do prowadzenia edukacji przyrodniczej i właśnie taka działalność była już w nim prowadzona w ramach realizowanego miejskiego małego grantu w 2019 r. Tego typu zadania chcielibyśmy realizować również w przyszłości - podkreśla Agnieszka Lyszczok.

Dyrektor TZUK zapowiada, że w ramach zadań własnych w 2021 r. ma powstać koncepcja rewitalizacji Parku. - Będzie ona opracowana przez architekt krajobrazu TZUK na podstawie wcześniej przeprowadzonego spaceru badawczego z mieszkańcami i przyrodnikami - edukatorami. Jest to forma konsultacji społecznych, która sprawdziła się w Parku Północnym. W tym przypadku spodziewamy się równie wartościowych wyników - czytamy w piśmie.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.