Wiadomości

  • 16 października 2020
  • wyświetleń: 1497

Trudny okres dorastania - warsztaty dla rodziców

W siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia na ul. Nałkowskiej 19 w Tychach trwają warsztaty psychoedukacyjne mające na celu wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców i opiekunów, promowanie i wdrażanie metod wychowawczych, które w szczególności mają służyć budowaniu prawidłowej więzi rodzica z dzieckiem w wieku dojrzewania oraz mające stanowić czynnik chroniący przed substancjami psychoaktywnymi.

Uczestnicy projektu zostali wybrani spośród rodzin korzystających z różnych form pomocy i wsparcia instytucji będących realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rodzin zastępczych, objętych nadzorem kuratora rodzinnego, korzystających z asystenta rodziny czy rodzin, których dzieci korzystają ze świetlic środowiskowych.

- Spotkania grupowe dla rodziców oraz warsztaty dla nastolatków będą się odbywały do końca roku. W ramach projektu przekazana zostanie wiedza m.in. na temat budowania z dzieckiem relacji opartej o bliskość i wzajemne zaufanie, potrzeb dziecka w okresie dorastania, jaki wpływ ma współpraca i porozumienie z nastoletnim dzieckiem na proces wychowania oraz tworzenia wspólnych norm i zasad wobec stosowania środków psychoaktywnych - mówi Iwona Bińkowska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy, który współfinansuje warsztaty.

Warsztaty są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta Tychy (ponad 24 tys. zł) i jest realizowane w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jako program dla rodziców w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych pn. „Trudny okres dorastania”.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.