tychy.info

Reklama

Rozrywka

  • 7 lipca 2020

Konkurs dla dzieci na projekt bibliotecznej maskotki

Za nami:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt bibliotecznej maskotki. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i narysowaniu maskotki, która stanie się znakiem rozpoznawczym bibliotecznego działu dla dzieci.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 10 do 14 lat, które są czytelnikami MBP w Tychach. Praca musi być wykonana na papierze formatu A4 dowolną jednorodną lub mieszaną techniką malarską lub rysunkową.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu dostępnego tutaj).
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace można przekazywać osobiście lub listownie na adres: Dział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Maskotka biblioteczna”.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 października 2020 roku (decyduje data wpłynięcia prac).

Ocenie jury podlegać będzie oryginalność pomysłu (projekt nie może być kopią maskotki lub postaci już istniejącej), estetyka wykonania oraz nawiązanie do tematu biblioteki, książki i czytelnictwa. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureata oraz zdobywców wyróżnień, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia w siedzibie MBP Tychy przy al. Piłsudskiego 16. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.

Kontakt: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, Dział dla dzieci, Tychy, al. Piłsudskiego 16, tel. 32 227 83 11; e-mail: dzialdladzieci@mbp.tychy.pl

Regulamin oraz więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

konkurs maskotka

ar / tychy.info
źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.