tychy.info

Reklama

Najpopularniejsze

  • 9 czerwca 2022
  • 19 lipca 2022

Zakończyły się prace nad ITS. Odpowiedzi na pytania mieszkańców

W ostatnich dniach czerwca zakończyły się prace nad najbardziej zaawansowanym i rozbudowanym systemem sterowania ruchem w Polsce - ITS. W poniedziałek, 4 czerwca w Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Edukacji 7 odbyła się konferencja, na której podsumowano realizację projektu.

Skrzyżowanie przy Tęczy , its , sygnalizacja, światła , tęcza
Zakończyły się prace nad ITS w Tychach · fot. UM Tychy


Z inteligentnych systemów transportowych (ITS), które pozwalają usprawnić i zarządzać komunikacją, korzysta już większość zachodnioeuropejskich metropolii. Duże doświadczenie we wdrażaniu systemów ITS mają m.in. Amsterdam, Paryż czy Londyn. Technologie coraz częściej zarządzają i usprawniają komunikację również w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Białystok, Rzeszów, czy Kraków. Teraz dołączają do nich także Tychy.

- System ITS powstał, by usprawnić ruch samochodowy w mieście i polepszyć jakość życia naszych mieszkańców. W Tychach mamy zarejestrowanych ponad 100 tysięcy samochodów - to ogromna liczba biorąc pod uwagę, że nasze miasto zamieszkuje 120 tysięcy mieszkańców. System ITS daje nam całą gamę narzędzi i możliwości do przeprowadzania różnego rodzaju analiz, pomiarów oraz symulacji ruchu. Wszystko po to, by na tyskich drogach było bezpieczniej, a ruch odbywał się płynniej - mówił podczas spotkania Andrzej Dziuba, Prezydent Tychów.

Sercem całego systemu jest nowoczesne i jedno z największych w Polsce (blisko 400 m2) Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Gromadzone są tam bieżące informacje o ruchu drogowym - to także główny ośrodek monitorowania ruchu przez blisko 600 kamer monitoringu, wraz z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W przypadku wypadku system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na 72 tablicach w wybranych punktach miasta. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać utrudnienia drogowe związane z robotami drogowymi, imprezami masowymi czy też powstałe zatory drogowe.

Na tym nie koniec. W ramach systemu zbudowano lub zmodernizowano ponad 40 skrzyżowań w mieście, m.in. w ciągu ulic Mikołowskiej, Katowickiej, Bielskiej, Niepodległości, Sikorskiego i Oświęcimskiej wraz z instalacją pełnego systemu sterowania i monitorowania ruchu.

Podsumowanie realizacji ITS w Tychach - konferencja prasowa · fot. UM Tychy


Istotnym elementem systemu jest priorytet na skrzyżowaniach dla ponad 170 autobusów i trolejbusów, a także 15 pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto, na tyskich ulicach zainstalowano blisko 20 stacji monitorujących pogodę oraz pomiar zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także 20 tablic informujące o dostępności miejsc parkingowych wraz z 6 stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki wykorzystaniu danych z 6 odcinków pomiaru prędkości i 5 stacji dynamicznego ważenia ciężarówek w ruchu poprawi się bezpieczeństwo poruszania się po tyskich drogach.

Wszystkie funkcjonalności nowego systemu ITS wraz z informacjami o warunkach ruchu i planerem podróży zostały zawarte w dedykowanym portalu informacyjnym dla mieszkańców.

- System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Docelowo, gdy system ITS zostanie skalibrowany i uzyska swoją pełną funkcjonalność, z pewnością wszyscy zauważymy i odczujemy poprawę ruchu na drogach - zapewnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Pojazdy skomunikowane z infrastrukturą na tyskich drogachPrzedsięwzięcie było realizowane w latach 2019-2022 przez firmę Yunex. Jego całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań wyniósł około 121 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

System ITS w Tychach został stworzony w oparciu o najnowocześniejsze istniejące rozwiązania, a także technologie przyszłości, w tym m.in. współpracę infrastruktury drogowej z pojazdami autonomicznymi.

- Tychy to pierwsze w Polsce miasto otrzymujące kluczowe rozwiązanie aby w przyszłości obsługiwane mogły być również pojazdy autonomiczne. Możliwości te wynikają z funkcjonalności specjalnych nadajników w technologii V2X przekazujących w czasie rzeczywistym informacje o warunkach panujących na drogach bezpośrednio do pojazdów. Wdrażanie tych systemów, Yunex Traffic realizuje w kilkunastu lokalizacjach w USA, a także w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, czy Singapurze. Dzięki projektowi ITS Tychy rozwiązania pojawiają się również w Polsce - dodaje Dariusz Obcowski, Prezes Zarządu Yunex Sp. z o.o.

Poza Tychami firma Yunex Sp. z o.o. realizuje projekty z obszaru ITS w największych polskich miastach - Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, na drogach ekspresowych i tunelach w całej Polsce oraz zarządza powstałą infrastrukturą techniczną.

its tychy


Odpowiedzi na pytania mieszkańcówInteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w ostatnich tygodniach wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców. Miejski Zarząd Ulic i Mostów postanowił zebrać najczęściej powtarzające się pytania i wyjaśnić czym tak naprawdę jest ITS oraz co się zmieni z chwilą jego uruchomienia. Dyrektor MZUiM Artur Kruczek opowiada m.in. o tym, czym jest kalibracja systemu ITS i jak ją przyspieszyć? Czego musi "nauczyć się" ITS? I po co tyle sygnalizacji w mieście?

PO CO JEST TEN ITS?Przede wszystkim dzięki ITS-owi ruchu będzie odbywał się płynniej, a także wzrośnie poziom bezpieczeństwa na drogach. ITS zapewni sprawne zarządzanie ruchem drogowym zwłaszcza w czasie jego dużego natężenia. To bardzo ważne, ponieważ z roku na rok rośnie liczba samochodów poruszających się po drogach. Dzięki systemowi detekcji oraz ponad 600 kamerom system będzie dynamicznie reagował na zmiany, jakie zachodzą na drodze oraz na bieżąco analizował sytuacje i dostosowywał do niej swoje zachowanie. Zyskają nie tylko kierowcy, ale i piesi, rowerzyści oraz pasażerowie komunikacji miejskiej. ITS znacząco usprawni transport publiczny nadając priorytet przejazdu autobusom i trolejbusom. Ponadto zintegrowane systemy monitoringu w przeciągu kilku sekund będą w stanie dostarczyć informację o wypadku drogowym, co pozwoli szybko zareagować, a na dynamicznych tablicach zostaną wyświetlone komunikaty o utrudnieniach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Wstępny pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Pamiętajmy, że degradacja sieci drogowej, ma miejsce najczęściej w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Oprócz tego ITS daje nam całą gamę narzędzi i możliwości do przeprowadzania różnego rodzaju analiz, pomiarów oraz symulacji ruchu. Wszystko po to, by na tyskich drogach było bezpieczniej.

ŚWIATŁA NA ŚWIATŁACH! CZY WSZYSTKO STANIE?Jedną z głównych zalet ITS-u jest możliwość monitorowania ruchu na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście. Pamiętajmy, że programy pracy tych sygnalizacji zostały ze sobą skoordynowane, czyli - kolokwialnie mówiąc - widzą się i komunikują ze sobą. Zapewniam, że nie dojdzie do paraliżu komunikacyjnego, wręcz przeciwnie - ruch będzie odbywał się płynniej. System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Co więcej, lokalizacja nowych sygnalizacji, jakie powstały w ramach budowy ITS, to wynik szeregu badań i analiz fachowców z zakresu inżynierii ruchu.

Należy pamiętać, że na rozwój miasta nie można patrzeć wyłącznie z punktu widzenia głównego szkieletu dróg i pojazdów się po nich poruszających. Budowa sygnalizacji w niektórych miejscach ma ułatwić włączenie się do ruchu z dróg osiedlowych, podporządkowanych, a także pomóc pieszym czy rowerzystom bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej.

KONIEC INWESTYCJI TO POCZĄTEK NAUKI. CZEGO MUSI NAUCZYĆ SIĘ ITS?Prace nad budową systemu ITS trwały do końca czerwca. To oznacza, po pierwsze: koniec utrudnień drogowych, a po drugie: od tego momentu poszczególne elementy systemu zaczęły działać i komunikować się między sobą. Po trzecie: rozpoczął się kolejny bardzo ważny etap, czyli procesu kalibracji systemu ITS. Innymi słowy, system zaczął "uczyć się" jak reagować w konkretnych przypadkach. Musimy zebrać dane niezbędne do prawidłowego działania systemu oraz skoordynować ze sobą skrzyżowania tak, żeby jadąc z przepisową prędkością, nie trzeba było zatrzymywać się na każdych światłach. To okres przejściowy. Operatorzy i inżynierowie ruchu analizują wprowadzane rozwiązania, biorą udział w szkoleniach, tak aby po oddaniu systemu jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. Planowo kalibracja ma potrwać do końca 2022 roku. Wówczas przyjdzie czas na efekty i ocenę systemu ITS.

ITS MUSI CIĘ WIDZIEĆ, CZYLI JAK PRZYSPIESZYĆ KALIBRACJĘ?Aby system mógł działać poprawnie, musi widzieć kierowcę. Bardzo ważne jest to, by dojeżdżając do skrzyżowania stawać dokładnie przed wymalowaną na jezdni linią zatrzymywania. W tych miejscach zamontowane są bowiem pętle indukcyjne. To obecnie najbardziej popularne i najczęściej stosowane czujniki wykorzystywane w pomiarach parametrów ruchu drogowego, ponieważ są bardzo precyzyjne. Dlatego tak ważne jest, by zatrzymywać się zgodnie ze wskazaniami oznakowania poziomego również opuszczając skrzyżowanie (np. nie najeżdżać na przeciwległy pas ruchu, nie ścinać zakrętów, gdyż wzbudzenie innych pętli da fałszywą informację do systemu). Dzięki temu system będzie miał dokładniejszą informację o warunkach ruchu na poszczególnych wlotach i dostosuje zielone światło dla najbardziej newralgicznych relacji. Istotna jest również dynamika reakcji kierowcy na sytuację na skrzyżowaniu. Tworzenie przerw między pojazdami w kolejce oczekującej na sygnał zielony lub stworzenie przerwy po ruszeniu kolejki samochodów, może dać informację o braku pojazdów oczekujących lub o mniejszej kolejce do skrzyżowania niż jest w rzeczywistości.

CZY ROWERZYSTA MUSI NACISKAĆ NA PRZYCISK?System ITS jest przyjazny dla rowerzystów. By przejechać przez skrzyżowanie nie będzie konieczności zsiadania z roweru i naciskania przycisku, ponieważ uruchomiona zostanie detekcja rowerzystów. System wykryje rowerzystę i da zielony sygnał, tak samo jak odbywa się to w przypadku samochodów. Co więcej, dla wygody rowerzystów przy skrzyżowaniach zostały zamontowane specjalne podpórki. To duże ułatwienie, szczególnie jeśli ktoś ma buty przypięte do pedałów. Rowerzysta podjeżdża do skrzyżowania i w sytuacji, gdy ma czerwone światło, może się przy takiej podpórce zatrzymać, podeprzeć ręką lub nogą. Gdy dostaje sygnał zielony, odpycha się i płynnie rusza w drogę. Aby sprawdzić, czy system zauważył rowerzystę, wystarczy spojrzeć na diodę na urządzeniu zainstalowanym nad miejscem oczekiwania na przejazd rowerowy. Jeżeli zmieni ona kolor z zielonego na czerwony, oznacza to, że ITS wykrył rowerzystę. Dodatkowo przyciski piesze po wykryciu takiego zgłoszenia reagują podświetleniem.

WSZĘDZIE KAMERY! A CO Z PRYWATNOŚCIĄ?W ramach systemu ITS na tyskich ulicach zamontowanych zostało ponad 600 kamer. Część z nich (316 sztuk) służy wideodetekcji, czyli wykrywaniu pojazdów. Z kolei 262 kamery monitoringu, będą rejestrować obraz na skrzyżowaniach i w jego obrębie. Kamery te pomagają w pracy inżynierów ruchu, ale też innych służb ? Policji czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. W Tychach zostały także zamontowane kamery AMPR (86 sztuk), czyli te odczytujące numery rejestracyjne pojazdów, a także rozpoznające jego markę, model oraz kolor. Zapewniam, że wszelkie dane w systemie ITS podlegają ochronie zgodnie z przepisami RODO, a dostęp do nich mają wyłącznie uprawnione jednostki w zakresie, jaki dotyczy ich profilu działania.

Monitoring ITS pozwoli nam określać liczbę samochodów poruszających się po tyskich drogach, da nam informacje o kierunkach ruchu pojazdów oraz ich rozkładzie na poszczególne rejony komunikacyjne miasta. Obraz z kamer może pomóc jednostkom policji zdiagnozować przyczynę zdarzeń drogowych, może również wytyczyć trasy pojazdów kradzionych lub takich, które zbiegły z miejsca wypadku drogowego.

CZY POSYPIĄ SIĘ MANDATY?Największe emocje u kierowców wywołują dwa elementy ITS-u. Pierwszy z nich to odcinkowe pomiary prędkości. W Tychach narzędzie to będzie wykorzystywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów do celów statystycznych. Zebrane dane pomogą inżynierom ruchu, którzy - przypomnę, nie są uprawnieni do nakładania kar na kierowców - analizować, gdzie dochodzi do łamania przepisów oraz podejmować decyzje, jak zareagować, by wyeliminować ewentualne niebezpieczne sytuacje. Drugim elementem jest system RED LIGHT, czyli kontrola przejazdu na czerwonym świetle. Aktualnie trwają uzgodnienia
z uprawnionym organem w sprawie przekazania tego systemu. Wstępna pozytywna opinia już jest, ale na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba jeszcze poczekać.

CZY POJEDZIEMY SZYBCIEJ?ITS spowoduje, że ruch będzie odbywał się płynniej, a także wzrośnie poziom bezpieczeństwa na drogach. Pamiętajmy, że płynniej nie znaczy szybciej. Nowoczesne miasto, to miasto, w którym życie ludzkie i bezpieczeństwo mieszkańców (a nie szybkość jazdy) stawiane są na pierwszym miejscu. System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Dzięki temu, że dotrzemy do pracy czy szkoły na czas i unikniemy spóźnień. Docelowo, gdy system ITS zostanie skalibrowany i uzyska swoją pełną funkcjonalność, z pewnością wszyscy zauważymy i odczujemy poprawę ruchu na drogach.

ar / tychy.info
źródło: MZUiM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.