tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 28 października 2021
  • 1 listopada 2021

Powstanie program dofinansowań in vitro dla mieszkańców Tychów

28 października podczas sesji Rady Miasta Tychy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego projektu programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025. Szacuje się, że będzie mogło z niego skorzystać do 100 par z Tychów, a program finansowany ze środków publicznych będzie kosztować około milion złotych w perspektywie 3-letniej. W ramach programu zakłada się dofinansowanie do 100% kosztów - łącznie będzie to nie więcej niż 10 000 zł dla jednego zabiegu.

noworodek
Powstanie program in vitro dla mieszkańców Tychów · fot. pixabay.com


Gmina przystąpi do opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025". Uchwała została niejednogłośnie przyjęta przez Radę Miasta 11 głosami za.

Jak wskazują autorzy projektu uchwały, według WHO niepłodność uznawana jest za chorobę społeczną. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka nawet 15-20 procent par znajdujących się w wieku prokreacyjnym tj. ok 1,5 mln par (4 proc. populacji ogółem). Około 2 proc. z nich wymaga leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), co oznacza ok. 30 tys. par rocznie.

Biorąc powyższe pod uwagę i odnosząc dane do populacji Tychów (ok. 127 tys. mieszkańców), potencjalną wielkość populacji dotkniętej problemami z niepłodnością szacuje się na 5 tysięcy par. W przypadku 2 proc. z nich możliwe jest leczenie z wykorzystaniem metody in vitro, co oznacza maksymalnie 100 par w Tychach.

W związku z naturalnym przepływem w ramach roczników i w celu zapewnienia ciągłości programu, postuluje się, aby zagwarantować dofinansowanie na poziomie 100 par w całym okresie obowiązywania programu. Zakłada się dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów - nie więcej niż 10 000 zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Szacunkowy koszt realizacji programu wynosi zatem około w 1 milion złotych w perspektywie 3-letniej.

Zakłada się, że jednym z warunków udziału w programie będzie zamieszkiwanie i rozliczanie podatku od dochodów osobistych PIT w Tychach. Pozostałe warunki zostaną doprecyzowane w dokumencie programu. Niebawem zostaną opracowane przez specjalistów szczegółowe zasady jego funkcjonowania i udziału par zainteresowanych.

W związku z wygaszaniem w czerwcu 2016 narodowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro wszystkie polskie pary w tym pary zamieszkujące i płacące podatki w Tychach zostały pozbawione możliwości finansowego wsparcia , czego skutkiem jest kobiecość korzystania wyłącznie z komercyjnych form leczenia metoda in vitro. Dla wielu z nich jest to zbyt kosztowne przedsięwzięcie, na skutek czego rezygnują ze starań o potomstwo. Dodatkowo warto odnotować, że w ciągu ostatnich lat liczba mieszkańców Tychów systematycznie spada z poziomu blisko 130 tys. zł w 2010 roku do około 127 tys. w 2020 roku. Równolegle postępuje proces starzenia się Tychów. Program będzie w części odpowiedzią na powyższe wyzwania - wskazują autorzy projektu uchwały.

Jak powiedział podczas sesji radny Rafał Żelazny, który uzasadniał projekt uchwały, w ankiecie dotyczącej potrzeb w obrębie profilaktyki zdrowotnej, w której wzięli udział mieszkańcy Tychów, znalazły się także m.in. propozycje wdrożenia programu sczepień przeciwko grypie oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały dotyczącej wdrożenia programu, "do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw obejmujących ochronę zdrowia czy politykę prorodzinną. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy zależy m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy".

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.