tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 20 października 2021

PIT 2021/2022 Online - jak złożyć deklarację przez Internet?

Materiał partnera:

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem podatników, 30 kwietnia 2022 roku upłynie ostateczny termin składania rozliczeń PIT. Okres może zostać przedłużony decyzją Ministerstwa Finansów, jednak nic nie wskazuje na to, aby tym razem taka decyzja w instytucji miała zapaść. Wcześniej, ze względu na sytuację związaną z pandemią, resort zdecydował się przedłużyć okres składania deklaracji. Nie trzeba jednak liczyć na przedłużenie terminów. Jednym ze sposobów na szybsze wywiązanie się z tego obowiązku jest złożenie dokumentów online. Sprawdzamy, jak złożyć deklarację za PIT 2021/2022 przez Internet.

Źródło: pexels.com


Składanie deklaracji online - najszybszy sposób?Wypełnienie i wysłanie PIT-u przez Internet stanowi komfortowy sposób składania rozliczenia za rok podatkowy. Cały proces, włącznie z zalogowaniem się do rządowej platformy, zajmuje nie więcej, niż 15 minut. To znacznie krócej, niż wizyta w właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Bez wątpienia najprostszą metodą na złożenie zeznania podatkowego (za PIT-28,-36,-37 i -38) jest skorzystanie z rządowej usługi Twój e-PIT. Usługa nie jest jednak przeznaczona dla deklarowania przychodów z działalności gospodarczych czy działów specjalnych produkcji rolnych. Twój e-PIT działa w ramach e-Urzędu Skarbowego. Podatnik może zalogować się do usługi za pomocą jednej z trzech metod:
  • wykorzystując swój profil zaufany, e-dowód bądź bankowość online,
  • wprowadzając swoje dane PESEL lub NIP wraz z roczną kwotą przychodów za rok poprzedni i wysokością ewentualnej nadpłaty/niedopłaty podatku.
  • korzystając z aplikacji mObywatel, dostępnej na urządzenia mobilne.


Jak zdalnie złożyć deklarację nie korzystając z usługi Twój e-PIT?Nie każdy dokument można rozliczyć za pośrednictwem wyżej wymienionej usługi. PIT 2021/2022 online, z małymi wyjątkami, można składać także za pośrednictwem rządowego portalu e-Deklaracje. Usługa współpracuje z różnymi programami do wypełniania zeznań podatkowych, dzięki czemu dokument można w prosty sposób wygenerować i przesłać do urzędu. Tym sposobem można nadać każdy PIT, oprócz formularzy karty podatkowej. Rozliczenie tworzy się za pomocą:
  • strony internetowej e-Deklaracje, na której istnieje możliwość pobrania interaktywnych plików PDF.
  • w programach komputerowych współpracujących z rządową usługą.


Główną zaletą zdalnego tworzenia deklaracji jest oszczędność czasu i wygoda. Użytkownik staje także przed szansą szybszego uzyskania zwrotu podatku. Rozliczenia dokonywania online są rozpatrywane szybciej, niż te składane stacjonarnie. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi od 2019 roku zwrot nadpłaty podatku nastąpi maksymalnie 45 dni po wysłaniu dokumentów drogą elektroniczną.

Kiedy będzie można skorzystać z usługi składania deklaracji online?Pierwsze PIT-y za rok 2021 będzie można nadsyłać elektronicznie już 1 stycznia 2022 roku. Z rządowych usług online nie będą mogły skorzystać osoby, realizujące rozliczenia w formie wysyłki dokumentów. Do nadesłania dokumentów nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Wyjątkiem jest nadawanie deklaracji w ramach pełnomocnictwa, wówczas ten obowiązek musi zostać spełniony. Płatnik, który złoży deklarację podatkową przez Internet, będzie mógł otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to potwierdzenie zaświadczające o poprawnym złożeniu deklaracji.