tychy.info

Reklama

Edukacja

  • 6 lipca 2020

Projektowanie graficzne w Liceum Sztuk Plastycznych - zapisy

Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zachęca uczniów chcących rozwijać swoje artystyczne pasje do zapisów na nowy kierunek - techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

Nauka na nowym kierunku Liceum Sztuk Plastycznych obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne takie, jak historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, fotografii i filmu.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

W skład kadry dydaktycznej dla przedmiotów artystycznych wchodzić będą:
  • mgr Agnieszka Kołodziej-Adamczuk - historia sztuki
  • dr Laura Birnbach - projektowanie multimedilane, projektowanie graficzne
  • mgr Tomasz Wenklar - rzeźba
  • mgr Renata Małek - podstawy fotografii i filmu
  • mgr Katarzyna Kozioł-Biłek - historia sztuki, malarstwo
  • mgr Marta Baron-Drozdek - malarstwo
  • mgr Magdalena Bartkiewicz - fotografia, film, projektowanie graficzne


wsparcie merytoryczne:
prof. Adam Romaniuk - znany projektant graficzny i grafik książkowy

Zapisy prowadzone są tutaj.

ar / tychy.info
źródło: MCK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.