Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA

Edukacja

  • 21 lutego 2020
  • 2 marca 2020

Dwujęzyczne klasy w tyskich podstawówkach. 2 III ruszy nabór

2 marca o godzinie 8.00 rozpocznie się nabór do siódmych klas dwujęzycznych w trzech tyskich szkołach podstawowych. Uczniowie tych klas będą mieć 5 godzin języka angielskiego tygodniowo oraz zajęcia z co najmniej dwóch przedmiotów częściowo prowadzone w języku angielskim.

Odziały dwujęzyczne powstały w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej oraz Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego.

- Młodzież w tych klas klasach poszerza praktyczną znajomość języka obcego dzięki regularnemu wykorzystywaniu anglojęzycznych materiałów prasowych itp. Uczniowie mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności w zakresie języka, ale również zapoznają się z historią, kulturą, zwyczajami oraz codziennym życiem w krajach anglojęzycznych. Dzięki ćwiczeniu kompetencji komunikacyjnych uczniowie z łatwością porozumiewają się w języku angielskim i są bardzo dobrze przygotowani do nauki w liceum w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego - mówi Dorota Gnacik , dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Zgodnie z prawem oświatowym mogą być one tworzone od klasy siódmej. - Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem - dodaje dyrektor Dorota Gnacik.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach. Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ustalono na 24 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół z oddziałami dwujęzycznymi. W szkołach tych trwają także Dni Otwarte - kolejne: 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego i 2 marca w Szkole Podstawowej nr 13 Oddziałami Dwujęzycznymi.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.