Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA

Edukacja

  • 22 lutego 2018

„Budowlanka” doczeka się termomodernizacji. Koszt to 9,3 mln zł

Już wkrótce uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 5 będą mogli korzystać ze zmodernizowanego budynku. Placówka czeka na remont od lat.

Zespół Szkół nr 5 w Tychach
Zespół Szkół nr 5 w Tychach · fot. JZ / tychy.info


Termomodernizacja obiektu połączona z kompleksową modernizacją wnętrz szkoły odbywa się w ramach zadania Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach. Projekt ten zakłada termomodernizację i remonty kilkunastu szkół i przedszkoli w 2018 i 2019 roku. Szacunkowa wartość potężnej inwestycji - stworzonej w celu realizacji potrzeb pracowników tyskiej oświaty, a przede wszystkim zapewnieniu komfortu nauki dzieciom i młodzieży - wynosi łącznie ponad 49,3 mln złotych.

Roboty, które mają zostać wykonane przez zwycięzcę ogłoszonego w połowie grudnia ubiegłego roku przetargu będą kosztowały bez VAT 9.339.704,64 złotych. Wykonawcę projektu poznamy po 26 lutego.

Prace termomodernizacyjne i remontowe zgodnie z planem powinny zakończyć się w połowie sierpnia przyszłego roku. Zakres robót przewiduje pełne przeobrażenie szkoły w nowoczesną placówkę oświatową. W ramach termomodernizacji wykonane zostaną ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji C.O., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana oświetlenia na LED wraz z konieczną wymianą instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian fundamentowych i ich izolacja pionowa, a także drenaż obiektu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

Zespół Szkół nr 5 w Tychach
Zespół Szkół nr 5 w Tychach · fot. JZ / tychy.info


Modernizacja obejmie remont pomieszczeń, w tym sanitariatów, remont pokrycia dachowego, wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, wymianę i remont posadzek w pomieszczeniach i korytarzach, remont i przebudowę schodów zewnętrznych, a także wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. Szkołę czeka również malowanie, a na dachu - zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - zamontowane zostaną kolektory słoneczne do produkcji ciepła.

Teren wokół szkoły również zostanie zagospodarowany. Wymiany wraz z furtkami i bramami wjazdowymi doczeka się ogrodzenie, a nawierzchnia dziedzińca, chodniki i wjazdy przejdą gruntowny remont.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. Miasto otrzymało na ten cel 18.369.301,25 złotych dofinansowania z UE.

joa / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.