tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Edukacja

  • 19 lutego 2018

Konsultacje społeczne ws. rozbudowy infrastruktury ZS 4 i ZS 7

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących adaptacji pomieszczeń na warsztaty i pracownie w ZS nr 4 oraz przebudowy i wyposażenia warsztatów w ZS nr 7 w Tychach.

Zespół Szkół nr 4 w Tychach
Zespół Szkół nr 4 w Tychach · fot. UM Tychy


Miasto Tychy ubiega się o dofinansowanie projektów obejmujących przebudowę sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia w Zespołach Szkół nr 4 i 7. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Celem projektów jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców w dwóch Zespołach Szkół. Przedmiotem projektów jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu.

Przewidywany zakres prac to adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 4 na warsztaty i pracownie zawodowe i ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W mieszczącej się na parterze remontowanej części budynku, w miejsce istniejących sal lekcyjnych, powstaną 4 nowe pracownie zawodowe:
  • pracownia sieci telekomunikacyjnych,
  • pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych,
  • pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
  • pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych.


Zakres prac budowlanych obejmuje remont pomieszczeń szkolnych - sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarza i zaplecza, adaptację remontowanych pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, wymianę drzwi wewnętrznych i wewnętrznej ślusarki okiennej, a także modernizację instalacji elektrycznej i alarmowej. Projekt zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia dla poszczególnych pracowni.

Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej polegać będzie na ich dostosowaniu na warsztaty i pracownie zawodowe oraz wyposażeniu w nowoczesny sprzęt. Projektem objęte są następujące pracownie: gastronomiczna, cukiernicza, obsługi konsumenta i piekarnicza.

Zakres prac remontowych obejmuje remont pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu, w tym min. wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia obu pracowni gastronomicznych i pracowni cukierniczej.

- Zapraszamy do konsultacji projektów i składania ewentualnych uwag. Uwagi prosimy przesyłać na adres fundusze@umtychy.pl do 21 lutego - zachęcają urzędnicy.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.