tychy.info

Reklama

Edukacja

 • 12 maja 2023
 • 19 maja 2023

Zapisy do przedszkoli na okres wakacyjny

Za nami:

W poniedziałek 15 maja rozpoczyna się rekrutacja do tyskich przedszkoli na okres wakacyjny.

Reklama

żłobek, dziecko, przedszkole
Zapisy do przedszkoli na okres wakacyjny · fot. pixabay.com


O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 15 maja do 23 maja.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

Maksymalnie można złożyć jeden wniosek, w którym rodzic wskazuje 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

 • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
 • Przedszkole nr 2 w ZSP1 w Tychach
 • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
 • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
 • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
 • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
 • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
 • Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w ZSP5 w Tychach
 • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
 • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 26 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 30 im. Małych Podróżników w ZSP4 w Tychach,


Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 15 maja do 23 maja 2023 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

Ważne terminy • 15 maja - 23 maja do godz.15:00 - składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami;
 • 30 maja do godz. 10:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 30 maja - 12 czerwca do godz. 15:00 - potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli);
 • 13 czerwca do godz. 10:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym - lipcu i sierpniu przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2023 r.”

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wzór wniosku będzie do pobrania ze strony tyskiego portalu oświatowego w pierwszym dniu rekrutacji wakacyjnej.

Szczegóły oraz kryteria rekrutacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta: https://umtychy.pl/artykul/8463/rekrutacja-do-przedszkoli-na-okres-wakacyjny

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.