tychy.info

Reklama

Edukacja

  • 11 maja 2023
  • 15 maja 2023

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

Za nami:

15 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od tego dnia ósmoklasiści mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W Tychach czeka na nich 5 szkół branżowych, 6 techników i 4 licea ogólnokształcące.

Reklama

Rok szkolny, szkoła
Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych! · fot. UM Tychy


Ósmoklasiści w TychachTegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 23-25 maja, jednak już od połowy miesiąca uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W tym roku klasy ósme w publicznych szkołach w Tychach kończy 1762 uczniów.

Rekrutacja do szkół średnich 2023W ofercie publicznych szkół ponadpodstawowych przygotowanych zostało łącznie 1792 miejsca - w liceach ogólnokształcących: 762 miejsca; w technikach: 725 miejsc; w branżowych szkołach I stopnia: 305 miejsc.

Ostateczne decyzje o liczbie tworzonych oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024, będą podjęte podczas przeprowadzania symulacji w elektronicznym przydziale kandydatów. Wówczas analizowane są możliwości ewentualnego zwiększenia liczby miejsc i utworzenia dodatkowych oddziałów w sytuacji dużej liczby kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia w danej szkole.

Aktualna oferta publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przedstawiona jest w Informatorze, przesłanym w wersji elektronicznej do szkół podstawowych oraz opublikowanym na TYSKIM PORTALU OŚWIATOWYM.

W tegorocznej rekrutacji nie ma zasadniczych zmian w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Nowym kierunkiem kształcenia jest zaplanowanie w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 5 oddziału w zawodzie Technik usług fryzjerskich.

Ważne terminy - rekrutacja do szkół średnich 2023 Tychy  • 15.05.2023 - 19.06.2023 do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (rejestracja w systemie elektronicznego wspomagania naboru/wybór preferencji) z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane są od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r.;
  • 23.06.2023 - 10.07.2023 do godz. 15:00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
  • 18.07.2023 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
  • 18.07.2023 - 25.07.2023 do godz. 15:00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki;
  • 26.07.2023 do godz. 14:00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny na stronie Kuratorium Oświaty.

System rekrutacji Vulcan >>

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.