tychy.info

Reklama

Edukacja

 • 22 maja 2023
 • 29 maja 2023

Zapisy na półkolonie z TSM Oskard. W tym roku 6 turnusów

Za nami:

Dział Społeczno-Kulturalny Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” organizuje w ramach akcji „Lato 2023” półkolonie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat. Zapisy potrwają od 29 maja do 1 czerwca.

Reklama

Półkolonie z TSM Oskard
Półkolonie z TSM Oskard · fot. TSM Oskard


W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne, konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno - techniczne, zajęcia na kręgielni, zajęcia ruchowe, sportowe, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Zaplanowano 6 turnusów wypoczynku w terminach:

 • I turnus 26.06 - 30.06.2023 Kluby Osiedlowe: Magdalena, Orion, Regina, Uszatek oraz Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza
 • II turnus 03.07 - 07.07.2022 Kluby Osiedlowe: Magdalena, Orion, Regina, Uszatek oraz Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza
 • III turnus 10.07 - 14.07.2023 Kluby Osiedlowe: Magdalena, Regina, Uszatek
 • IV turnus 17.07 - 21.07.2023 Kluby Osiedlowe: Magdalena, Regina, Uszatek
 • V turnus 24.07 - 28.07.2023 Klub Osiedlowy Orion oraz Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza
 • VI turnus 31.07 - 04.08.2022 Klub Osiedlowy Orion oraz Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza.


Liczba uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina, który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzieci członków TSM „OSKARD” za 1 turnus wynosi 140 zł (brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców nie będących członkami Spółdzielni i osób spoza zasobów TSM „OSKARD” wynosi 335 zł (brutto).

Ze względu na liczne głosy ze strony mieszkańców oraz duże zainteresowanie półkoloniami, Rada Nadzorcza TSM „OSKARD” uchwaliła zmiany w „Regulaminie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zasad rozliczania kosztów tej działalności oraz ustalania obciążeń finansowych członków z tego tytułu”, dotyczące zapisów na półkolonie. Nowe wytyczne mają umożliwić uczestnictwo w zajęciach większej liczby dzieci, wprowadzając limit zapisu jednego dziecka na jeden turnus. Jeżeli po wyznaczonym terminie zapisów pozostaną wolne miejsca, uczestnik może wziąć udział w większej ilości turnusów.

Dodatkowo w tym roku wprowadzono udogodnienie - rejestracja na półkolonie rozpocznie się w godzinach popołudniowych, tj. o godzinie 17.00 we wszystkich placówkach w terminie od 29 maja do 1 czerwca.

Uwaga! Zapisy na półkolonie realizowane będą według następujących zasad:

 • uczestnika półkolonii zgłasza osobiście rodzic, opiekun prawny, babcia, dziadek lub inna osoba pisemnie przez nich upoważniona,
 • jedna osoba może zapisać maksymalnie dwóch uczestników półkolonii. W przypadku zapisu uczestników będących rodzeństwem, limit określony w zdaniu poprzednim nie obowiązuje,
 • każdy uczestnik może skorzystać maksymalnie z jednego turnusu w okresie zimowym i jednego turnusu w okresie letnim. Jeżeli po wyznaczonym terminie zapisów pozostaną wolne miejsca, uczestnik może wziąć udział w większej ilości turnusów,
 • o przyjęciu uczestnika na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo zapisów mają osoby dokonujące zgłoszenia osobiście, bezpośrednio po rozpoczęciu zapisów w wyznaczonym terminie. Po przyjęciu zapisów od osób dokonujących zgłoszeń osobiście, bezpośrednio po rozpoczęciu zapisów w wyznaczonym terminie, przyjmowane będą zapisy telefoniczne,
 • po wyczerpaniu miejsc, kolejni potencjalni uczestnicy wpisywani są na listę rezerwową - według kolejności zgłoszeń,
 • przy zapisach osobistych wydawana jest karta uczestnika, która jest potwierdzeniem zgłoszenia. Przy zapisach telefonicznych, potwierdzenie zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz oznaczenie turnusu, przesyłane jest na wskazany przez zgłaszającego adres e - mail lub poprzez wiadomość SMS na podany numer telefonu.


półkolonie

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.