Edukacja

  • 22 grudnia 2022
  • wyświetleń: 674

Podyplomowe studia pedagogiczne, które warto zrobić: pedagogika specjalna

Materiał partnera:

W ostatnich latach spore zainteresowanie wzbudza pedagogika specjalna. Jest to jeden z najchętniej wybieranych obszarów studiów podyplomowych. Dużym atutem studiów jest intensywny tryb nauczania trwający 3-4 semestry, co pozwala szybko uzyskać świadectwo i kwalifikacje pedagogiczne. Dlaczego ten kierunek jest tak atrakcyjny dla wielu osób? Wyjaśniamy, czym jest pedagogika specjalna oraz dlaczego warto się na niego zapisać.

pedagogika specjalna 1


Na czym polegają podyplomowe studia na kierunku pedagogika specjalna?Pedagogika Pedagogika to bardzo szeroka dziedzina nauk o nauczaniu, wychowaniu i leczeniu zaburzeń dzieci oraz młodzieży. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest jedną z uczelni, która umożliwia ukończenie różnych kierunków z tego obszaru (więcej szczegółów na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/). W ofercie znajdują się kierunki z zakresu pedagogiki specjalnej, która skupia się na pracy nad zaburzeniami i chorobami ograniczającymi przeciętne funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności oraz narzędzia niezbędne do skutecznego niwelowania dysfunkcji rozwojowych i społecznych wśród pacjentów.

Komu polecane są studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej?Podyplomowe studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli lub terapeutów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Oznacza to, że chcąc przystąpić do studiów podyplomowych, należy mieć wykształcenie wyższe (wystarczy licencjat) z dowolnego kierunki i przygotowanie pedagogiczne.

Można natomiast mieć inne wykształcenie niż psychologiczne lub pedagogiczne. Na studia może zapisać się każda osoba, która chce zdobyć uprawnienia do pracy pedagoga specjalnego. Zajęcia na podyplomówce mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że po ich ukończeniu można stawiać pierwsze kroki w branży. Dla wielu osób jest pedagogiczne studia podyplomowe to szansa na przebranżowienie się lub uzupełnienie posiadanego już wykształcenia.

pedagogika specjalna 2


Czego słuchacze uczą się na zajęciach z pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych?Celem podyplomowych studiów pedagogicznych ze specjalizacją pedagogika specjalna jest wykształcenie przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki, opracowywania i prowadzenia programów leczenia dla osób będących w potrzebie.

Pedagogika specjalna dzieli się także na tematyczne działy, których działalność opiera się na danych rodzajach zaburzeń, niepełnosprawności i problemów. Słuchacze mają do wyboru kilka z nich, m.in.:

  • Surdopedagogika - specjalizacja poświęcona osobom z niepełnosprawnością słuchową.
  • Tyflopedagogika - dziedzina oparta na pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową.
  • Logopedia - nauka poświęcona zaburzeniom wymowy.
  • Oligofrenopedagogika - kierunek oparty na rozwoju niepełnosprawności intelektualnych.
  • Resocjalizacja - proces wychowawczy eliminujący dysfunkcyjne zachowania jednostki w celu przystosowania jej do wymogów życia społecznego.