tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Edukacja

  • 18 maja 2021
  • 19 maja 2021

Będzie program wychowania seksualnego w tyskich szkołach?

Radny Grzegorz Kołodziejczyk zwrócił się w ostatnim czasie z interpelacją w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia w tyskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych programu wychowanie seksualne.

- W związku z ogromnymi problemami dotykającymi młodzież oraz ich środowisko domowe, wobec braku długo wyczekiwanej oferty ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, wnioskuję do Prezydenta Miasta Tychy o daleko idąca pomoc organizacyjną i finansową. Moja propozycja padła na Sesji Rady Miasta dnia 29.04.2021 roku w punkcie obrad - wolne wnioski - czytamy w piśmie radnego.

- Wykorzystując potencjał intelektualny naszego środowiska lokalnego oraz potencjał finansowy, wierzę, że jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego w tym zakresie, a nie ciągle oglądać "warszawskie" przepychanki. Projekt powinien być otwarty na walory naukowe i intelektualne wielu środowisk, które zaprosimy a wyrażą one chęć do współpracy - dodaje Grzegorz Kołodziejczyk.

Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, poinformowała w odpowiedzi, że w myśl obowiązujących przepisów prawa, w przypadku zamiaru wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacji seksualnej, w ramach realizacji programu miejskiego w szkołach, wymagane jest uzyskanie zgody dyrektorów szkół i pozytywnej opinii rad rodziców. Przepisy, co do zasady, zapewniają rodzicom pełną realizację ich prawa do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. W odniesieniu do zajęć edukacji seksualnej, wymagane jest zatem uzyskanie zgody rodziców niepełnoletnich uczniów.

Ponadto kluczowym aspektem wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół powinno być przeprowadzenie właściwych konsultacji, zwrócenie się do ekspertów, pedagogów, lekarzy - m.in. seksuologów, psychologów, jak też korzystanie z doświadczeń innych miast oraz czerpanie ze wsparcia krajowych i międzynarodowych organizacji.

- Program takich zajęć musiałby być rzetelnie przygotowany w drodze wieloetapowych działań. Może być to związane z zaangażowaniem znacznych środków finansowych, które należałoby zabezpieczyć w budżecie miasta. Podkreślam, że treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, są w szkole przekazywane w ramach zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie" - informuje Dorota Gnacik.

Miejskie Centrum Oświaty przeprowadziło sondaż, z którego wynika, że z uwagi na fakultatywny charakter tych zajęć, rodzice zwalniają swoje niepełnoletnie dzieci, natomiast pełnoletni uczniowie nie podejmują uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia wychowania do życia w rodzinie przedstawiono w poniższych tabelach.

wdżwr


- Warto podkreślić, że dotychczas nie postulowano potrzeby wdrażania wychowania seksualnego młodzieży. Nadmieniam też, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, w roku szkolnym 2021/2022 wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa - zauważa dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach i dodaje: - Tematyka wdrożenia w tyskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych programu Wychowania seksualnego zostanie również omówiona na najbliższym spotkaniu Rady Dyrektorów Publicznych Szkól i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy i o jej stanowisku w sprawie zostanie Pan poinformowany w późniejszym terminie.

BM / tychy.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.