tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 28 stycznia 2019
  • 13 marca 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019 rusza 14 marca

W tym roku przed powiatową komisją lekarską staną poborowi z rocznika 2000. Tyszanie będą mieli miesiąc na stawienie się do kwalifikacji wojskowej.

Tegoroczna Wojewódzka Kwalifikacja Wojskowa rozpocznie się na terenie Górnego Śląska już 4 lutego. Jak co roku została utworzona na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego, ogłoszonego 18 stycznia i potrwa do 26 kwietnia we wszystkich powiatach naszego regionu.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych tyszan rozpocznie się oficjalnie 14 marca i potrwa do 8 kwietnia. Mężczyźni, którzy podlegają obowiązkowi stawienia się przed PKL muszą pojawić się w siedzibie komisji przy ul. Ciasnej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00.

Tym razem do obowiązkowej rejestracji i otrzymania określonej kategorii zdolności do służby wojskowej podejdą mężczyźni urodzeni w 2000 roku i w latach 1995-1999, którzy dotychczas nie uzyskali kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, przed komisją lekarską muszą stanąć poborowi z roczników 1998 i 1999, którzy wcześniej zostali uznani przez PKL za czasowo niezdolnych do pełnienia służby wojskowej.

Rejestracja zostanie otwarta także dla kobiet urodzonych w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby w wojsku i podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (m.in. studentki kończące w roku akademickim 2018/2019 naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych).

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć komisji lekarskiej? Podstawa to dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), aktualna fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm, a także świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie bądź pobieranie nauki i uzyskane kwalifikacje zawodowe. Istotne jest zabranie dokumentacji medycznej wraz z wynikami specjalistycznych badań ważnych przez 12 miesięcy od ich wykonania. Informacje w nich zawarte będą kluczowe dla powiatowej komisji lekarskiej, która decyduje o kategorii, jaka zostanie przyznana kandydatowi do służby.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, absencja podczas kwalifikacji wojskowej bez podania przyczyny nieobecności, odmowa poddania się badaniom lekarskim bądź brak stosownej dokumentacji medycznej jest karane grzywną, a nawet pozbawieniem wolności.

joa / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA