tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto
 • 12 kwietnia 2017
 • 26 kwietnia 2017

Mieszkańcy wypowiedzą się ws. wejścia do związku metropolitalnego

Za nami:

We wtorek, 11 kwietnia, Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, dotyczących wejścia miasta Tychy w skład tworzonego na terenie woj. śląskiego związku metropolitalnego.

podpisanie ustawy metropolitalnej
Podpisanie ustawy metropolitalnej - 4.04.2017 · fot.


Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

podpisanie ustawy metropolitalnej
Podpisanie ustawy metropolitalnej - 4.04.2017 · fot.


Jednostki, w których mieszkańcy mogą oddać głos w konsultacjach społecznych dot. wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego:

- Urząd Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
- Wydział Komunikacji przy ul. Budowlanych 59,
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
- Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
- Miejskie Centrum Oświaty przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
- Przedszkole nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102,
- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej 25,
- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 102,
- Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Cmentarnej 54,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Jedności 51,
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej 37,
- Miejski Zarządu Ulic i Mostów przy ul. Budowlanych 59,
- Miejskie Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26,
- Klubu MCK Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94,
- Muzeum Miejskie w Tychach przy ul. Katowickiej 9,
- Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Budowlanych 59,
- Teatr Mały przy ul. kard. Augusta Hlonda 1,
- Żłobek Miejski w Tychach przy ul. Fitelberga 4,
- Miejski Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz rejony obsługi mieszkańców:
 • Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I ul. Arkadowa 9c,
 • Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II ul. Budowlanych 41,
 • Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III ul. Cyganerii 43,
 • Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV Al. Niepodległości 76,
 • Rejon Obsługi Mieszkańców Nr V ul. Budowlanych 41,

- Miejska Biblioteka Publiczna przy al. Marsz. Piłsudskiego 16 oraz filie biblioteki:
 • filii nr 1, pl. Św. Anny 3,
 • filii nr 3, ul. Batorego 9,
 • filii nr 4, ul. Czysta 27,
 • filii nr 5, ul. Dąbrowskiego 5,
 • filii nr 6, ul. Edukacji 64,
 • filii nr 9, ul. Edukacji 102 (w Szpitalu Wojewódzkim),
 • filii nr 10, ul. Przejazdowa 8,
 • filii nr 11, ul. Kopernika 3,
 • filii nr 12, ul. Zaręby 31a,
 • filii nr 13, al. Niepodległości 110,
 • filii nr 15, ul. Narcyzów 24,
 • filii nr 18, ul. Konfederatów Barskich 17.


podpisanie ustawy metropolitalnej
Maciej Gramatyka, przewodniczący Rady Miasta Tychy podczas podpisania ustawy metropolitalnej - 4.04.2017 · fot.


Konsultacje będą prowadzone poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny można także wydrukować, wypełnić i złożyć w wyżej wymienionych jednostkach lub przesłać drogą elektroniczną na adres metropolia@umtychy.pl.

Do pobrania:
Konsultacje trwać będą do 28 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze